ΣΟΣ – Μέχρι 29/11/2013 η καταβολή του ποσού των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ των παιδικών κατασκηνώσεων

Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία είναι συνεχόμενες, καθημερινές και τολμώ να πω καταιγιστικές. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μη γνωρίζουμε πολλές φορές τι μέλλει γενέσθαι! Τι να πρωτοδιαβάσει κανείς! 

Ψηφίζονται νόμοι, κοινοποιούνται εγκύκλιοι, αποφάσεις κ.λπ. κι εμείς εκόντες άκοντες καλούμαστε μέσα στη δίνη του χρόνου να μελετήσουμε, να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε όλο αυτό το συνονθύλευμα. Την κατάσταση που βιώνουμε ως λογιστές-φοροτεχνικοί μόνο σαν ιλαροτραγική θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. 

Αφού σας ζητήσω συγγνώμη για τον μεσημεριανό μου οίστρο, ας έρθω επί του θέματος γιατί το σχόλιό μου σήμερα έχει σκοπό καθαρά ενημερωτικό. Τα σχόλιά μας που στηλιτεύουν “τα του οίκου μας”, θα τα διαβάζετε στο “σχόλιο της Δευτέρας” που έχει καθιερωθεί εδώ και τρεις εβδομάδες. 

Μέχρι στις 29.11.2013 οι υπόχρεοι εργοδότες πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων. Ας δούμε όμως αναλυτικά το θέμα. 

Ίσως να θυμόσαστε -αμφιβάλλω βέβαια- ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 89 περίπτωση Γ΄ του Ν.3996/2011, συστήθηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)» με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις. 

Πόρος του Λογαριασμού ορίστηκε, μεταξύ άλλων, η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Η ανωτέρω εισφορά αποτελεί ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπραττομένων εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο υποχρεούται να αποδίδει άμεσα την εν λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά στον Ε.Λ.Π.Κ. προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.

Επίσης, διευκρινίστηκε από το Ίδρυμα ότι, η είσπραξη του ανωτέρω ποσού θα αφορά όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους (2013) και συνεπώς η είσπραξη της ανωτέρω εισφοράς δεν θα ανατρέξει στα δύο προηγούμενα έτη 2011 και 2012.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. 63/24.10.2013, οι υπόχρεοι για την καταβολή εργοδότες θα πληροφορηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού μηνύματος στο διαδικτυακό λογαριασμό εισόδου του εργοδότη, για την υποβολή ΑΠΔ που θα εμπεριέχει:

• To πλήθος των απασχολουμένων για τους οποίους υφίσταται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρέωση καταβολής του ποσού των 20 ευρώ.

• Το συνολικό ποσό που οφείλεται.

• Και ότι το ποσό αυτό, για το τρέχον έτος, θα πρέπει να καταβληθεί χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι την 29/11/2013. Μη καταβολή του ποσού ή καταβολή μετά την ανωτέρω προθεσμία θα επιφέρει την εφαρμογή των διατάξεων για τον καταλογισμό και την αναγκαστική είσπραξη με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Η είσπραξη της ανωτέρω εργοδοτικής εισφοράς θα λάβει χώρα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΙΑΣ όπως ακριβώς και οι τρέχουσες εισφορές.

Κατόπιν τούτου, οι υπόχρεοι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την 29/11/2013, με ενιαία κίνηση, τόσο τις τρέχουσες εισφορές μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2013, όσο και τις εργοδοτικές εισφορές των 20 ευρώ που αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο.

Πηγή.  www.Taxheaven.gr