Υπολογίστε το φόρο για οικόπεδα εκτός σχεδίου και αγροτεμάχια

Από 1,5 έως και 189 ευρώ το στρέμμα κυμαίνεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα επιβάλλεται στις εκτάσεις γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκοτόπους κ.λπ.).  Μπορείτε να υπολογίσετε την επιβάρυνση για το δικό σας ακίνητο, ανάλογα με τα ειδικά τους χαρακτηριστικά, όπως έκταση, θέση, απόσταση από τη θάλασσα κ.λπ. με το ειδικό ηλεκτρονικό εργαλείο του money-money.gr.

Ο φόρος θα υπολογίζεται με έναν βασικό συντελεστή φορολογίας (Β.Σ.Φ.), ο οποίος έχει οριστεί σε 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε 1,5 ευρώ ανά στρέμμα. Από κει και πέρα για τον υπολογισμό του τελικού φόρου θα λαμβάνονται υπόψη και διάφοροι άλλοι συντελεστές που αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έκτασης, όπως είναι η θέση, η χρήση, η απόσταση από τη θάλασσα, το μέγεθος της επιφάνειας και η επαφή με επαρχιακή ή άλλη οδό. Σε κάθε περίπτωση που εντός μιας εδαφικής έκτασης εκτός σχεδίου υπάρχει κτίσμα που χρησιμοποιείται ως κατοικία ο φόρος θα πενταπλασιάζεται (θα πολλαπλασιάζεται με έναν πρόσθετο συντελεστή 5). Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό θα ισχύει μόνο σε περίπτωση που η κατοικία είναι η μοναδική της οικογένειας του ιδιοκτήτη και έχει έκταση μέχρι 150 τ.μ.

Υπολογίστε το φόρο για το δικό σας αγροτεμάχιο

Το ηλεκτρονικό εργαλείο του money-money.gr σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε το φόρο για εκτάσεις εκτός σχεδίου (αγροτεμάχια) με βάση την έκταση, τη θέση και τις άλλες παραμέτρους.

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να εντοπίσετε την αντικειμενική αξία που ισχύει για την περιοχή με βάση τον ειδικόκατάλογο του υπουργείου Οικονομικών (“Πίνακες τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών -2008”) σε ένα αρχείο τύπου PDF το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για κάθε περιοχή υπάρχει ένας συντελεστής Α.Β.Α., τον οποίο θα εισάγετε στο μενού του εργαλείου παρακάτω. Στη συνέχεια εισάγετε τα υπόλοιπα στοιχεία:

Υπολογίστε το φόρο για το δικό σας αγροτεμάχιο (1/8)

 Βρείτε τις τιμές για τη δική σας περιοχή εδώ
 
Πηγή  www.money-money.gr