Ολος ο νόμος για τα ακίνητα – Από 2,3 έως 17 ευρώ/τ.μ. ο ενιαίος φόρος στα κτίρια

Ένα νέο μόνιμο φόρο που θα επιβληθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα από τις κατοικίες, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια μέχρι και τα πάρκινγκ που βρίσκονται στις πυλωτές των πολυκατοικιών, θα πληρώνουν από το επόμενο έτος περίπου 5,5 εκατ. φορολογούμενοι.

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που επιβάλλεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, θα επιβληθεί όχι με βάση τη συνολική ακίνητη περιουσία κάθε φορολογούμενου αλλά ανά ακίνητο και θα επιμερίζεται ως ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε φορολογούμενου στο ακίνητο.

Συγκεκριμένα θα φορολογηθούν όλα τα κτίσματα, τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμού καθώς και για πρώτη φορά τα αγροτεμάχια, τα κτίσματα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς (μαντριά) αλλά και τα ημιτελή κτίσματα. Επίσης, θα φορολογηθούν οι θέσεις στάθμευσης, οι βοηθητικοί χώροι και οι πισίνες που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών.

Ο φόρος θα καταβάλλεται σε δόσεις, χωρίς όμως να καθορίζεται ο αριθμός τους ενώ στην περίπτωση που καταβληθεί εφάπαξ προβλέπεται έκπτωση 1,5%.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η βεβαίωση φόρων ύψους 3,5 δισ. ευρώ και η είσπραξη εσόδων 2,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Με τον ενιαίο φόρο υπολογίζεται ότι θα προκύψουν ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων σε σχέση με το έκτακτο ειδικό τέλος που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Βέβαια, το λεγόμενο «χαράτσι» της ΔΕΗ ήταν ένας έκτακτος φόρος που στήριξε τους προϋπολογισμούς των ετών 2011, 2012 και 2013 ενώ οι επιβαρύνσεις που φέρνει ο νέος φόρος θα είναι μόνιμες.

Ο Ενιαίος φόρος θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα με κριτήριο την έκταση, την τοποθεσία και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αφού επιβληθεί επί του ακινήτου κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Στον νέο φόρο υπάγονται όλα τα ακίνητα εκτός αυτών που ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα, ενώ προκειμένου για άλλους φορείς του Δημοσίου, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.λπ. είναι όλοι υποκείμενοι στο φόρο για ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ακίνητα που είναι δεσμευμένα από το δημόσιο, χωρίς καμία αποζημίωση, ή θα έπρεπε να έχουν αποδεσμευτεί ή αποζημιωθεί για την απαλλοτρίωσή τους και το δημόσιο δεν το πράττει.

Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο με ελάχιστες απαλλαγές που θα χορηγούνται όμως υπό αυστηρές προϋποθέσεις για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, ιδιαίτερα αν έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, οπότε υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται ολοσχερώς του φόρου. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του φόρου.

 

Πως θα φορολογηθούν τα ακίνητα

 

1. Κατοικίες: Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και καθορίζεται από την τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατʼ αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.), καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα.

Ειδικότερα:

– Δημιουργούνται 20 φορολογικές ζώνες από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τιμή ζώνης άνω των 5.001 ευρώ.

– Ο ΕΝΦΑ προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου , του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης, καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων, και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση.

2. Οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού: Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται 25 συντελεστές ανάλογα με την μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του και κυμαίνεται από 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως και 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μοναδιαία αξίας γης άνω των 5.000 ευρώ. Εφʼ όσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ο νέος φόρος θα φέρει σημαντικές επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες οικοπέδων σε περιοχές με υψηλή μοναδιαία αξίας γης δηλαδή σε φορολογούμενους που διαθέτουν σε περιοχές- φιλέτα καθώς και σε όσους διαθέτουν οικόπεδα εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα.

3. Αγροτεμάχια: Φόρο θα πληρώσουν για πρώτη φορά το 2014 οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο φόρος είναι σχετικά χαμηλός ενώ μεγαλύτερα ποσά φόρου θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια σε ακριβές περιοχές της χώρας ή εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει κτίσμα. Ο φόρος για τα αγροτεμάχια προκύπτει από την περιοχή που βρίσκεται, την απόσταση από τη θάλασσα, από την χρήση καθώς και αν υπάρχει κτίσμα εντός. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα αγροτεμάχια ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με τους εξής συντελεστές:

– Συντελεστής Θέσης

– Συντελεστής Χρήσης

– Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα

– Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας

– Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, ή επαρχιακή τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2 και 1,1 αντίστοιχα.

– Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τετραγωνικά μέτρα ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

Φοροεκπτώσεις – απαλλαγές

Ελάχιστες είναι οι απαλλαγές από το νέο φόρο οι οποίες θα χορηγούνται υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού βεβαιωθέντος φόρου σε περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του. Η έκπτωση χορηγείται σε ετήσια βάση ενώ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

– Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.

– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπʼ όψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τμ προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τμ προκειμένου για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.

– Τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Για τους φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα παιδιά χορηγείται απαλλαγή 100% από το φόρο εφόσον τηρούνται σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια.

Στις επιχειρήσεις χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε ετήσια βάση και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

– Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

– Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

– Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

Εκχώρηση

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλλουν με μετρητά τον Ενιαίο Φόρο θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο της πλήρους κυριότητας του ακινήτου. Ταυτόχρονα θα εκχωρούν στο ελληνικό Δημόσιο την απαίτηση καταβολής του τιμήματος ή μέρους του τιμήματος 
Εξάλλου απαγορεύεται η σύναψη συμβολαίου χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του φόρου. Συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες που παραβαίνουν την ρύθμιση αυτή τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

www.imerisia.gr