Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους θα πρέπει να δηλώνονται οι μεταβολές των ακινήτων που έχουν γίνει στο προηγούμενο έτος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του ΕΝ.Φ.Α.

Μερικά από τα σημεία που με πρώτη ανάγνωση παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο νομοσχέδιο σχετικά με τον νέο φόρο ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α):

1) Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώνει μέσα σε 30 ημέρες την μεταβολή στα ακίνητά του και το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Για παράδειγμα οι μεταβολές των ακινήτων που θα λάβουν χώρα μέσα στο έτος 2014 θα πρέπει να δηλωθούν το αργότερο με το Ε9 έως την 31η Ιανουαρίου 2015. 

Αναλυτικά η διάταξη στο σχέδιο νόμου:
Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Α. λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν. 
Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα της 31ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

2) Ο φόρος Ακινήτων εκτός απροόπτου και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα (νόμος 4172/2013) θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων από 1.1.2014.

www.Taxheaven.gr