Πέντε βήματα για να εισπράξετε το επίδομα θέρμανσης

Τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε απαραίτητα για να εισπράξετε το επίδομα θέρμανσης παρουσιάζει το money-money.gr σε έναν αναλυτικό οδηγό, που αποσκοπεί στο να πληροφορηθείτε, με κάθε λεπτομέρεια, τί ισχύει φέτος για τη συγκεκριμένη κοινωνική παροχή.

Προς το παρόν, η ηλεκτρονική εφαρμογή για την συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων για την είσπραξη του επιδόματος δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Το πιο πιθανό είναι να αρχίσει να λειτουργεί μεταξύ της 29ης Οκτωβρίου και της 4ης Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, για να φθάσετε μέχρι το σημείο να εισπράξετε το επίδομα θα πρέπει, οπωσδήποτε, να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 

Βήμα 1ο: Βεβαιωθείτε ότι υπάγεστε στους δικαιούχους

(Υπολογίστε μόνος σας πόσο επίδομα δικαιούστε με το ειδικό οικονομικό εργαλείο του money-money.gr κάνοντας κλικ εδώ)

Για να θεωρηθείτε δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει το συνολικό ετήσιο εισόδημα που αποκτήσατε το 2012 να μην έχει υπερβεί τις 30.000 ευρώ εάν είστε άγαμος ή τις 40.000 ευρώ εάν είστε έγγαμος. Στην περίπτωση που είστε έγγαμος, το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτήσατε το 2012 εσείς και η σύζυγός σας είναι αυτό που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Εάν στην οικογένειά σας είστε ο μοναδικός γονέας, δηλαδή εάν είστε μονογονεϊκή οικογένεια, το εισοδηματικό όριο «ανεβαίνει» στις 43.000 ευρώ.

Το ισχύον, κατά περίπτωση, εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Εάν δηλαδή είστε έγγαμοι και έχετε ένα παιδί, τότε για να θεωρηθεί ότι πληροίτε το εισοδηματικό κριτήριο θα πρέπει το συνολικό οικογενειακό εισόδημά σας να μην έχει υπερβεί τις 43.000 ευρώ το 2012 (40.000 ευρώ το βασικό όριο + 3.000 ευρώ το πρόσθετο όριο για το 1 παιδί). Εάν είστε μονογονεϊκή οικογένεια με 2 παιδιά, το συνολικό εισόδημα που αποκτήσατε το 2012 δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί τις 49.000 ευρώ (43.000 ευρώ το βασικό όριο + 3.000 ευρώ το πρόσθετο όριο για κάθε παιδί).

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, για να διαπιστώσουν εάν δικαιούστε το επίδομα θέρμανσης, θα λάβουν υπόψη τους το συνολικό οικογενειακό σας εισόδημα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα ποσά που εισπράξατε από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, άσκηση επιχειρηματικής ή γεωργικής δραστηριότητας, αλλά και τα αυτοτελώς φορολογηθέντα ή φοροαπαλλαχθέντα ποσά, όπως τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, το ΕΚΑΣ,  τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, τα ποσά των τόκων καταθέσεων τα οποία υπερέβησαν τα 250 ευρώ το 2012, τους τόκους από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων και εταιρικών μεριδίων, τα μερίσματα ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ, τις αμοιβές και τους μισθούς που τυχόν λάβατε αν είστε μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και τα ποσά επιδοτήσεων και αποζημιώσεων επί της αγροτικής παραγωγής που τυχόν εισπράξατε.

Ακίνητη περιουσία

Πέραν των εισοδηματικών κριτηρίων, προβλέπονται και κριτήρια σχετικά με την αξία της ακίνητης περιουσίας σας. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, για να ενταχθείτε στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης δεν αρκεί τα εισοδήματά σας να είναι χαμηλότερα των προαναφερθέντων ορίων αλλά θα πρέπει και η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατείχατε την 1η-1-2011 να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ εάν είστε άγαμος ή τις 300.000 ευρώ εάν είστε έγγαμος. Στο όριο των 300.000 ευρώ που ισχύει για τους εγγάμους συνυπολογίζονται οι αξίες των κτισμάτων και των εντός σχεδίου οικοπέδων, που κατείχατε εσείς και η σύζυγός σας την 1η-1-2011.

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου οικοπέδων που κατέχονταν την 1η-1-2011 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Πέρα από τα παραπάνω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, για να θεωρηθείτε δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να πληροίτε και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η κύρια κατοικία στην οποία διαμένετε θα πρέπει είτε να είναι δική σας είτε να είναι ενοικιαζόμενη είτε να σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Εάν στην κατοικία που διαμένετε είστε «φιλοξενούμενος» δεν δικαιούστε το επίδομα!

β) Δεν θα πρέπει να έχετε εντός του 2013 στην κατοχή σας Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 8 μέτρων, αεροσκάφη ή πισίνες.

Βήμα 2ο: Υπολογίστε τι επίδομα δικαιούστε

(Υπολογίστε το ακριβές ποσό κάνοντας κλικ εδώ)

Εφόσον βεβαιωθείτε ότι δικαιούστε το επίδομα θα πρέπει να υπολογίσετε το ύψος του, για να γνωρίζετε εκ των προτέρων τι μέρος της συνολικής δαπάνης που θα πραγματοποιήσετε για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης θα χρειαστεί να καλύψετε εσείς και τι μέρος μπορεί να καλυφθεί από το επίδομα, δηλαδή να επιδοτηθεί από το κράτος. Για να υπολογίσετε το συνολικό ποσό του επιδόματος ή επιδότησης που δικαιούστε θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους ακόλουθους κανόνες:

α) Το επίδομα θα καταβληθεί μόνο για το πετρέλαιο που θα αγοράσετε για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας σας. Για τις ποσότητες πετρελαίου που θα αγοράσετε με σκοπό τη θέρμανση εξοχικών ή άλλων δευτερευουσών κατοικιών σας δεν δικαιούστε να λάβετε επίδομα.

β) Η επικράτεια της χώρας έχει χωριστεί σε 4 «κλιματικές» γεωγραφικές ζώνες (βλ. εδώ σχετικό πίνακα). Σε κάθε μία από τις ζώνες αυτές ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανέρχεται στα 25 λίτρα ανά τ.μ. στην Α’ ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στην Β’ ζώνη, στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στην Γ’ ζώνη και στα 5 λίτρα ανά τ.μ. στη Δ’ ζώνη.  Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο επιφάνειας για το οποίο θα χορηγείται το επίδομα είναι τα 120 τ.μ. Συνεπώς, το ανώτατο όριο επιδοτούμενης ποσότητας, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια κατοικία με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη των 120 τετραγωνικών μέτρων, φθάνει τα 3.000 λίτρα πετρελαίου στην Α’ ζώνη, τα 1.800 λίτρα στη Β’ ζώνη, τα 960 λίτρα στη Γ’ ζώνη και τα 600 λίτρα στη Δ’ ζώνη.

Παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα

Με βάση τα παραπάνω, αν μένετε στην Αττική δικαιούστε επίδομα για 8 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο της κύριας κατοικίας σας. Αν λοιπόν, η κύρια κατοικία σας έχει επιφάνεια 80 τετραγωνικών μέτρων, τότε η συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης για την οποία δικαιούστε να λάβετε το επίδομα φθάνει τα 640 λίτρα (80 τ.μ. Χ 8 επιδοτούμενα λίτρα ανά τ.μ. = 640 επιδοτούμενα λίτρα).

Αν διαμένετε σε κύρια κατοικία 130 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, δικαιούστε επίδομα μόνο για τα 120 τ.μ. της κατοικίας σας. Στην περίπτωση αυτή, η επιδοτούμενη ποσότητα υπολογίζεται ως εξής: 120 τ.μ. Χ 15 επιδοτούμενα λίτρα ανά τ.μ. = 1.800 επιδοτούμενα λίτρα. Αν διαμένετε στο νομό Γρεβενών, σε σπίτι 70 τετραγωνικών μέτρων, τότε για κάθε 1 τ.μ. δικαιούστε επιδότησης για 25 λίτρα πετρελαίου. Συνεπώς, η συνολική ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης για την οποία δικαιούστε επίδομα φθάνει τα 1.750 λίτρα (70 Χ 25 = 1.750).

γ) Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 0,35 ευρώ για κάθε λίτρο επιδοτούμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης. Συνεπώς, στα παραδείγματα που προαναφέραμε, τα ποσά του επιδόματος θα υπολογιστούν ως εξής:

-Για την κατοικία των 80 τ.μ. στην Αττική: 640 επιδοτούμενα λίτρα Χ 0,35 ευρώ ανά λίτρο = 224 ευρώ.

-Για την κατοικία των 130 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη: 1.800 επιδοτούμενα λίτρα Χ 0,35 ευρώ ανά λίτρο = 630 ευρώ.

-Για την κατοικία των 70 τ.μ. στα Γρεβενά: 1.750 επιδοτούμενα λίτρα Χ 0,35 ευρώ ανά λίτρο = 612,50 ευρώ.

Βήμα 3ο: Υπολογίστε το κόστος αγοράς πετρελαίου θέρμανσης που θα χρειαστεί να καλύψετε εσείς

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποια ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης θα χρειαστεί να προμηθευτείτε για όλη την περίοδο διάθεσης του καυσίμου, δηλαδή μέχρι τις 30-4-2014, και εκτιμώντας κατά μέσο όρο σε ποια τιμή θα απαιτηθεί να αγοράσετε την ποσότητα αυτή, μπορείτε να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη που θα χρειαστεί να κάνετε για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και το τμήμα της δαπάνης αυτής που θα καλυφθεί από το επίδομα. Να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης την οποία θα αποφασίσετε να προμηθευτείτε είναι μικρότερη από την επιδοτούμενη, τότε το ποσό του επιδόματος που θα εισπράξετε τελικά θα είναι μικρότερο αυτού που δικαιούστε. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, ολόκληρη η ποσότητα που θα αγοράσετε θα είναι επιδοτούμενη, οπότε το ποσό που θα εισπράξετε θα προκύψει από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των λίτρων που θα αγοράσετε επί το ποσό των 0,35 ευρώ που είναι το επίδομα για κάθε λίτρο. Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτά όλα τα παραπάνω, αρκεί να επεκτείνουμε τα τρία παραπάνω παραδείγματα:

-Για την κατοικία των 80 τ.μ. στην Αττική, το συνολικό επίδομα ανέρχεται σε 224 ευρώ και αντιστοιχεί σε 640 επιδοτούμενα λίτρα. Αν αυτός που διαμένει στη συγκεκριμένη κατοικία αποφασίσει ότι μέχρι τις 30-4-2014 θα αγοράσει 3.000 λίτρα σε μια μέση τιμή 1,28 ευρώ το λίτρο, τότε η συνολική δαπάνη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα φθάσει τα 3.840 ευρώ (3.000 Χ 1,28 = 3.840). Στην περίπτωση αυτή, αν από τη δαπάνη των 3.840 ευρώ αφαιρεθεί το ποσό του επιδόματος των 224 ευρώ που είναι ουσιαστικά η κρατική επιδότηση, προκύπτει ότι η δαπάνη που θα χρειαστεί να καλύψει «από την τσέπη του» ο ένοικος της κατοικίας θα φθάσει τελικά τα 3.616 ευρώ (3.840-224=3.616). Όπως γίνεται αντιληπτό, σε μια τέτοια περίπτωση το επίδομα είναι πάρα πολύ μικρό και ουσιαστικά ανεπαρκές, καθώς καλύπτει μόλις το 5,8% της συνολικής δαπάνης για πετρέλαιο θέρμανσης!

-Για την κατοικία των 130 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, το συνολικό επίδομα ανέρχεται σε 630 ευρώ και αντιστοιχεί σε 1.800 επιδοτούμενα λίτρα. Αν αυτός που διαμένει στη συγκεκριμένη κατοικία αποφασίσει ότι μέχρι τις 30-4-2014 θα αγοράσει 4.000 λίτρα σε μια μέση τιμή 1,26 ευρώ το λίτρο, τότε η συνολική δαπάνη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα φθάσει τα 5.040 ευρώ (4.000 Χ 1,26 = 5.040). Στην περίπτωση αυτή, αν από τη δαπάνη των 5.040 ευρώ αφαιρεθεί το ποσό του επιδόματος των 630 ευρώ που είναι ουσιαστικά η κρατική επιδότηση, προκύπτει ότι η δαπάνη που θα χρειαστεί να καλύψει «από την τσέπη του» ο ένοικος της κατοικίας θα φθάσει τελικά τα 4.410 ευρώ (5.040-630=4.410). Και σ’ αυτή την περίπτωση το επίδομα είναι πάρα πολύ μικρό και ουσιαστικά ανεπαρκές, καθώς καλύπτει μόλις το 12,5% της συνολικής δαπάνης για πετρέλαιο θέρμανσης!

-Για την κατοικία των 70 τ.μ. στα Γρεβενά, το συνολικό επίδομα ανέρχεται σε 612,50 ευρώ και αντιστοιχεί σε 1.750 επιδοτούμενα λίτρα. Αν αυτός που διαμένει στη συγκεκριμένη κατοικία αποφασίσει ότι μέχρι τις 30-4-2014 θα αγοράσει μόνο 1.000 λίτρα σε μια μέση τιμή 1,30 ευρώ το λίτρο, τότε η συνολική δαπάνη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα φθάσει τα 1.300 ευρώ (1.000 Χ 1,30 = 1.300). Στην περίπτωση αυτή, θα λάβει επίδομα καί για τα 1.000 που θα αγοράσει, επειδή η ποσότητα αυτή είναι μικρότερη της επιδοτούμενης (1.750 λίτρα). Το επίδομα που θα λάβει θα ανέλθει σε 350 ευρώ (1.000 λίτρα όλα επιδοτούμενα Χ 0, 35 ευρώ ανά επιδοτούμενο λίτρο = 350 ευρώ). Αν από τη συνολική δαπάνη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης των 1.300 ευρώ αφαιρεθεί το ποσό του επιδόματος των 350 ευρώ, που είναι ουσιαστικά η κρατική επιδότηση, προκύπτει ότι η δαπάνη που θα χρειαστεί να καλύψει «από την τσέπη του» ο ένοικος της κατοικίας θα φθάσει τελικά τα 950 ευρώ (1.300-350=950). Και σ’ αυτή την περίπτωση το επίδομα θα είναι πάρα πολύ μικρό και ουσιαστικά ανεπαρκές, καθώς θα καλύψει μόνο το 27% περίπου της συνολικής δαπάνης για πετρέλαιο θέρμανσης!

Βήμα 4ο: Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση χορήγησης του επιδόματος

Για να λάβετε το επίδομα θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Αφού υποβάλετε την αίτηση, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα διασταυρώσουν τα στοιχεία που αναγράψατε με την εισοδηματική και περιουσιακή σας κατάσταση, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και ακινήτων που έχετε υποβάλει και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι είστε δικαιούχος, η αίτηση θα γίνει δεκτή και θα ενταχθείτε άμεσα στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Η δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης θα σάς δοθεί πιθανότατα από την άλλη εβδομάδα, όταν θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή.

Στην αίτηση που θα υποβάλετε θα πρέπει να αναγράψετε τα ακόλουθα στοιχεία:

– τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας,

– το ονοματεπώνυμό σας,

– τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων σας,

– την ένδειξη ότι επιθυμείτε να λάβετε προκαταβολή 25% του συνολικού επιδόματος που δικαιούστε

– τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμείτε να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου του συγκεκριμένου λογαριασμού

– τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας σας,

– την ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

– το αν η κατοικία σας είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και τον Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος (του ιδιοκτήτη),

– τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

– την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

– τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών

Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, πρέπει να δηλώσουν στην εφαρμογή  τα ακόλουθα στοιχεία:

– τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

– τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

– τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

– τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

– τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Βήμα 5ο: Όταν παραλάβετε το πετρέλαιο θέρμανσης ζητήστε την έκδοση απόδειξης από τον πρατηριούχο

Ο πρατηριούχος που θα σας πωλήσει την ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που παραγγείλατε οφείλει να σας εκδόσει απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, ο ΑΦΜ σας, η διεύθυνσή σας και τα λίτρα πετρελαίου που προμηθευτήκατε.

Τα στοιχεία της απόδειξης αυτής ο πρατηριούχος οφείλει να τα υποβάλει στο σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (πρώην σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»), προκειμένου να διασταυρωθούν με την αίτηση που υποβάλατε και το υπουργείο Οικονομικών να υπολογίσει το ποσό του επιδόματος που αντιστοιχεί στην ποσότητα που αγοράσατε και να το πιστώσει στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώσατε στην αίτησή σας.

Τμηματικές προμήθειες

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ακολουθείται κάθε φορά που αγοράζετε πετρέλαιο ώστε να εισπράττετε τμηματικά το ποσό του επιδόματος που δικαιούστε συνολικά για όλη την περίοδο διάθεσης του καυσίμου, μέχρι το συνολικό ποσό που δικαιούστε να εξαντληθεί. Εφόσον, με τις 2 ή 3 ή 4 ή 5 πρώτες αγορές πετρελαίου θέρμανσης που θα πραγματοποιήσετε εξαντληθεί το ποσό του επιδόματος που δικαιούστε, τότε για τις επόμενες αγορές που θα πραγματοποιήσετε δεν θα γίνει καμία πίστωση ποσού επιδόματος στον λογαριασμό σας.

www.money-money.gr