Μειώνεται στο 3% ο φόρος στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Μειώνεται δραστικά ο φόρος στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από συμφωνία με την τρόικα, προχωρά στον περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης Ο βασικός συντελεστής θα υποχωρήσει στο 3% και θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Με τη μείωση του φόρου, στην κυβέρνηση εκτιμούν πως θα διευκολυνθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων και θα δοθεί το… φιλί της ζωής στην κτηματαγορά.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει και το γεγονός ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο φόρος θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα μέχρι και το τέλος του 2015.

Πιο αναλυτικά, σήμερα ο φόρος στις μεταβιβάσεις ανέρχεται στο 8% για αντικειμενική αξία ακινήτου έως 20.000 ευρώ και φθάνει στο 10% για την αξία άνω των 20.000 ευρώ.

Πλέον ο φόρος θα περιοριστεί στο 3% επί της αξίας του ακινήτου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η διαπραγμάτευση με την τρόικα εστιάστηκε στην κατάργηση του φόρου ή στη μείωσή του κατά 50%. Τελικά επελέγη μια μέση λύση με μείωση του φόρου κατά 70%, σε σχέση με τον υψηλότερο συντελεστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρόικα επιχειρεί να αλλάξει το μοντέλο φορολόγησης των ακινήτων στην Ελλάδα, με μεταφορά του μεγαλύτερου φορολογικού βάρους στην κατοχή και παράλληλη ελάφρυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται σήμερα ή το αργότερο αύριο για διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων τον οποίο θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος περίπου 5,5 εκατ. φορολογούμενοι. Θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ελάχιστες είναι οι απαλλαγές από τον νέο φόρο οι οποίες θα χορηγούνται υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού βεβαιωθέντος φόρου σε περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του. Η έκπτωση χορηγείται σε ετήσια βάση και μπορεί να ανανεώνεται, ενώ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τ.μ. προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τ.μ. προκειμένου για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.

Τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για τους φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα παιδιά χορηγείται απαλλαγή 100% από τον φόρο, εφόσον τηρούνται σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια.

Στις επιχειρήσεις χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε ετήσια βάση και δύναται να ανανεώνεται μέχρι τρεις φορές εντός δέκα ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγηση της αναστολής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για τα νομικά πρόσωπα ο Ενιαίος Φόρος πλέον εκπίπτει ως δαπάνη στα ακαθάριστα έσοδα. Ως εκ τούτου το ποσό του φόρου που καταβάλλεται θα είναι μειωμένο κατά 26%.

www.imerisia.gr