Ποιοι πληρώνουν για πρώτη φορά φόρο ακινήτων

Φόρο σε κάθε είδους ακίνητο, χωρίς αφορολόγητο όριο και με ελάχιστες απαλλαγές οι οποίες χορηγούνται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, επιβάλλει η κυβέρνηση από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Το τελικό σχέδιο για τον νέο φόρο στα ακίνητα, θα τεθεί, εκτός απρόοπτου, σήμερα σε διαβούλευση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπει διάταξη για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, αφού το οικονομικό επιτελείο έχει ζητήσει τη μείωση κατά 50% των συντελεστών και βρίσκεται ακόμη σε διαπραγματεύσεις με την τρόικα.

Ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε ακίνητα που μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα όπως:

1. Αγροτεμάχια και λοιπές εκτάσεις γης που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Φόρο θα πληρώνουν και οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις γης αλλά και για τα αγροτικά κτίσματα (μαντριά).

2. Ακίνητα που ανήκουν σε πολιτικά κόμματα.

3. Ακίνητα συνδικαλιστικών οργανώσεων.

4. Κτίρια νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά.

5. Ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από τον στρατό.

6. Ακίνητα της Τράπεζας της Ελλάδας.

7. Ακίνητα ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ο νέος φόρος είναι δικαιότερος καθώς επιβαρύνει περισσότερους αλλά με λιγότερους φόρους, ενώ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα είναι μειωμένος 16% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος που επιβάλλεται σήμερα μέσω της ΔΕΗ. Ειδικά για τη φορολόγηση των αγροτικών εκτάσεων, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από βουλευτές της ΝΔ, το υπουργείο υποστηρίζει ότι το μέτρο δεν συνιστά υπερφορολόγηση των αγροτών, καθώς για το 90% των αγροτεμαχίων η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ το στρέμμα.

Απαλλαγές

Ωστόσο ελάχιστες είναι οι απαλλαγές από το νέο φόρο, οι οποίες θα χορηγούνται υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού βεβαιωθέντος φόρου σε περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του. Η έκπτωση χορηγείται σε ετήσια βάση, ενώ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

– Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.

– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τ.μ. προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τ.μ. προκειμένου για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.

– Τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Για τους φορολογουμένους με τρία ή περισσότερα παιδιά χορηγείται απαλλαγή 100% από τον φόρο εφόσον τηρούνται σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια.

Στις επιχειρήσεις χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε ετήσια βάση και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

– Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

– Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

– Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Φόρος ανά κατηγορία ακινήτου Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα υπολογίζεται ως εξής: 1. Κατοικίες και λοιπά κτίσματα: Εφαρμόζεται κλίμακα 20 συντελεστών με το αρχικό ποσό του φόρου να κυμαίνεται από 2,3 ευρώ το τ.μ. και να φθάνει μέχρι τα 14 ευρώ. Από κει και πέρα, ανάλογα με την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο, το αρχικό ποσό του φόρου θα μεταβάλλεται με την εφαρμογή των αντίστοιχων συντελεστών αυξομείωσης. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι το 85% των κτιρίων βρίσκεται στις πέντε πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται από 2,3 έως 3,6 ευρώ/τ.μ. ενώ για τις μονοκατοικίες μόνο το 0,6% θα πληρώσει μεγαλύτερο φόρο. 2. Οικόπεδα: Για τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός οικισμού εφαρμόζεται κλίμακα 25 συντελεστών. Το ποσό του φόρου θα κυμαίνεται από 2 λεπτά του ευρώ μέχρι 30 ευρώ το τ.μ. ή 20 ευρώ έως 30.000 ευρώ το στρέμμα. Τα τρία τέταρτα των οικοπέδων βρίσκονται σε ζώνες που πληρώνουν μέχρι 250 ευρώ το στρέμμα. 3. Αγροτεμάχια και λοιπές εκτάσεις εκτός σχεδίου. Το ποσό του φόρου θα ξεκινά από 1,5 ευρώ το στρέμμα και θα προσαυξάνεται με βάση μια σειρά από συντελεστές που αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έκτασης. Σε αγροτεμάχια που έχουν μέσα κτίριο, αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως βοηθητικό και ο φόρος να περιορίζεται στο 10%. Επιχειρήσεις Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις θα εκπίπτει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

www.imerisia.gr