Αναδρομικώς από το 2011 οι διορθώσεις Ε9 και ΦΑΠ

Το Ε9 «έκλεισε», ο ΦΑΠ των ετών 2011-2013 εκδόθηκε και πληρώνεται ήδη, αλλά το ηλεκτρονικό σύστημα της ΓΓΠΣ ανοίγει ξανά και για τουλάχιστον 4 μήνες ακόμα, ώστε να μπορέσουν να υποβάλλουν ξανά δηλώσεις Ε9 όλοι όσοι θέλουν –και όσες φορές θέλουν- να αλλάξουν τα στοιχεία ακινήτων που είχαν δηλωθεί στην εφορία τους προηγούμενους μήνες ή χρόνια! Κάθε φορά που θα στέλνει ένα εκκαθαριστικό ΦΑΠ η εφορία, ο πολίτης θα μπορεί και πάλι να δηλώνει ξανά άλλα στοιχεία και να ζητά νέα εκκαθάριση φόρου κ.ο.κ.

Το σύστημα taxisnet θα μείνει ανοικτό από τις 16 Οκτωβρίου και μέχρι τον Μάρτιο ή και αργότερα, για να υποβάλλονται τροποποιητικές (συμπληρωματικές ή ανακλητικές) δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 για τα έτη από το 2011 και μετά. Η διόρθωση θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, μετά την έκδοση του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους.

Εντός 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού κάθε χρονιάς, ο πολίτης θα μπορεί να προβεί σε υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων. Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί ήδη η εκκαθάριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.

Ωστόσο, για να μην στηθεί «γαϊτανάκι» ανακλητικών δηλώσεων από πολίτες που τυχόν θα αντιμετωπίσουν «ελαφρά» τη διαδικασία, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, να αναγράψει σε ειδικό χώρο τα στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπραγμάτου δικαιώματος.

Ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλει την τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, για διόρθωση της δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, ακόμα και εάν έχει υποβάλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές για την εκκαθάριση του ΦΑΠ λαμβάνεται υπόψη, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση, ενώ αγνοείται η χειρόγραφη.

Για την εκκαθάριση των δηλώσεων που γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών. Ο φορολογούμενος λαμβάνει γνώση της νέας εκκαθάρισης με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου και δύναται να προβάλει και να εκτυπώσει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.

Πρόστιμα στους εκπρόθεσμους

Αν κάποιος θέλει να αλλάξει τη δήλωσή του, παρότι έχει παρέλθει η διορία των 4 μηνών από την εκκαθάριση του φόρου, θα κάνει μεν χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά θα υποστεί και τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις και πρόστιμα που ξεκινούν από 117 ευρώ.

Σε περιπτώσεις θανόντων, οι δηλώσεις μπορεί να υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.

Μελλοντικά πάντως, με νεότερη απόφαση του υπουργείου, θα καθοριστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται δειγματοληπτικά οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των παραστατικών μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο της ορθής υποβολής τους.

Πηγή: www.newmoney.gr