Από 1.1.2014 η εφαρμογή του πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης -Ασφαλιστικό πιστοποιητικό

Έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι των υπηρεσιών του Υπουργείου για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει τα νέα υψηλά πρόστιμα σε περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Από τις αρχές του έτους θα εφαρμόζονται διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των στοιχείων που δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και αυτό του ΙΚΑ και σε περιπτώσεις εντοπισμού μη ασφαλισμένων θα επιβάλλονται τα ίδια αυστηρά πρόστιμα.

Από αυτό το μήνα και εφεξής εφαρμόζονται μέσω του ΟΠΣ – ΙΚΑ καθολικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο κύριο ταμείο ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Από το μήνα Δεκέμβριο και εφεξής οι εισφορές για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, αλλά και των 12 τομέων των φορέων πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, θα υποβάλλονται μαζί με αυτές των κύριων συντάξεων, μέσω των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, εργαλείου που είναι εγκατεστημένο και στηρίζεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Θα θεσμοθετηθεί η εναρμόνιση της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω νομικών προσώπων με αυτές της φορολογικής διοίκησης, με στόχο την ενίσχυση της εισπραξιμότητας.

Ενισχύονται οι επιτόπιοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις από τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών.

Τίθεται από 1.1.2014 σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ξεκινάει η εφαρμογή του πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης, το οποίο αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, ενώ λαμβάνονται και διαρθρωτικά μέτρα στη λειτουργία του ΟΑΕΕ για την ενίσχυση των εσόδων του από ασφαλιστικές εισφορές.

Με λίγα λόγια, η κατάσταση είναι ικανοποιητική, τουλάχιστον έχει σταθεροποιηθεί.
Τα στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, για το προσδοκώμενο πρωτογενές πλεόνασμα, για την ανάσχεση της ύφεσης και της ανεργίας, είναι δεδομένα.

Η κατάσταση όμως αυτή στην οποία βρίσκεται η χώρα, η κοινωνία και η οικονομία απαιτεί, κατά την εκτίμησή μου, τη συστράτευση όλων των δημιουργικών δυνάμεων.
Φυσικά, η δημιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται με εξαναγκασμούς, όμως δεν υπάρχει χώρος για ακραίες προσεγγίσεις από όπου και αν προέρχονται.

www.Taxheaven.gr