Τι αλλάζει στο επίδομα θέρμανσης, ποιοι το δικαιούνται φέτος και πόσο θα φτάσει

Αυξημένη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, προκαταβολή, αλλά και διευρυμένα όρια εισοδήματος και περιουσίας για να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων προβλέπουν οι αλλαγές που προωθούνται φέτος για το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Έτσι, υπολογίζεται ότι περίπου 5.000.000 θα είναι τα νοικοκυριά που δικαιούνται να λάβουν για την περίοδο 2013-2014 το «επίδομα κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης». Τα εισοδηματικά όρια που τέθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών είναι πολύ υψηλά και κλιμακώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που βαρύνουν κάθε οικογένεια. Οι δικαιούχοι μπορούν να πάρουν προκαταβολή το ¼ του συνολικού ποσού που τους αναλογεί πριν προβούν στην αγορά πετρελαίου.

Αναλυτικά, το νέο σύστημα χορήγησης των επιδομάτων θέρμανσης προβλέπει τα εξής:

1) Το υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλει σε κάθε δικαιούχο προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού ποσού επιδόματος που δικαιούται βάσει των τετραγωνικών μέτρων της κύριας κατοικίας του και του ανωτάτου ορίου επιδοτούμενων λίτρων που δικαιούται για τον συγκεκριμένο αριθμό τετραγωνικών μέτρων, στη γεωγραφική κλιματική ζώνη στην οποία διαμένει.

Ποιοι είναι δικαιούχοι, ανάλογα με το εισόδημα

2) Τα επιδόματα θα χορηγηθούν:

– σε άγαμους που είχαν συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ το 2012 και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ την 1η-1-2013,

– σε έγγαμους με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έτους 2012 μέχρι 40.000 ευρώ, οι οποίοι είχαν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ την 1η-1-2013

– σε μονογονεϊκές οικογένειες με συνολικό εισόδημα έτους 2011 μέχρι 43.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ την 1η-1-2013.

Σε κάθε περίπτωση, το ισχύον εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Η προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο δεν θα έχει κανέναν περιορισμό.

3) Τα επιδόματα θα χορηγούνται μόνο σε όσα νοικοκυριά προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης και μόνο για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα είτε ιδιοκατοικούνται.

Ποιοι εξαιρούνται

4) Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα δηλώσουν «φιλοξενούμενοι» στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του έτους 2014.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης .

δ) Η επαγγελματική στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.

Ποιες είναι οι κλιματικές ζώνες

5)Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε τέσσερις «κλιματικές» γεωγραφικές ζώνες ως εξής:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α’: Νομοί Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Β’: Νομοί Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών , Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Γ’: Νομοί Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, ‘Αρτας.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Δ’: Νομοί Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού.

Στα 0,35 ευρώ  ανά λίτρο το επίδομα

6) Το «επίδομα κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης» θα ανέρχεται σε 0,35 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου που θα αγοράζει ο δικαιούχος. Το ύψος του επιδόματος θα φθάνει μέχρι ένα όριο το οποίο θα προσδιορίζεται ανάλογα με την «κλιματική» γεωγραφική ζώνη στην οποία διαμένει ο δικαιούχος και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας του καθώς επίσης και με βάση ένα ανώτατο όριο επιδοτούμενης κατανάλωσης ανά τ.μ. κατοικίας, που είναι διαφορετικό σε κάθε «κλιματική» γεωγραφική ζώνη.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανέρχεται στα 25 λίτρα ανά τ.μ. στην Α’ ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στην Β’ ζώνη, στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στην Γ’ ζώνη και στα 5 λίτρα ανά τ.μ. στη Δ’ ζώνη.  Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο επιφάνειας για το οποίο θα χορηγείται το επίδομα είναι τα 120 τ.μ. Βάσει των κριτηρίων αυτών, τα ποσά των επιδομάτων θα κυμαίνονται από 52,50 έως και 1.050 ευρώ. Συνεπώς, το ανώτατο όριο επιδοτούμενης ποσότητας σε ετήσια βάση, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια κατοικία με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη των 120 τετραγωνικών μέτρων, φθάνει τα 3.000 λίτρα πετρελαίου στη Α’ ζώνη, τα 1.800 λίτρα στη Β’ ζώνη, τα 960 λίτρα στη Γ’ ζώνη και τα 600 λίτρα στη Δ’ ζώνη. Αν ληφθεί υπόψη ότι η επιστρεφόμενη διαφορά φόρου ανέρχεται σε 0,35 ευρώ το λίτρο, τότε το ανώτατο όριο επιδόματος θα ανέλθει σε 1.050 ευρώ στην Α’ ζώνη (3.000 λίτρα Χ 0,35 ευρώ ανά λίτρο = 1.050 ευρώ), σε 630 ευρώ στη Β’ ζώνη (1.800 λίτρα Χ 0,35ευρώ ανά λίτρο = 630 ευρώ), σε 336 ευρώ στην Γ’ ζώνη (960 λίτρα Χ 0,35 ευρώ το λίτρο = 336 ευρώ) και σε 210 στην Δ’ ζώνη (600 λίτρα Χ 0,35 ευρώ ανά λίτρο = 210 ευρώ).

Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις

7) Για την είσπραξη του επιδόματος κάθε δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση πιστοποίησης σε ηλεκτρονική φόρμα που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στο σύστημα TAXISNET. Στην αίτηση που θα υποβάλει ηλεκτρονικά ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναγράψει τα ακόλουθα στοιχεία:

*Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
* Ονοματεπώνυμο.
* Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.
* Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.
* Αν η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη ο αιτών πρέπει να γνωρίζει και να αναγράψει και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
* Όροφο.
* Τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων.
* Την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.
* Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου).

Με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης

Το εάν πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια από τον κάθε αιτούντα θα προκύπτει από διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης που θα έχει υποβάλει ηλεκτρονικά με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που ήδη υπέβαλε φέτος ηλεκτρονικά. Εφόσον επιβεβαιώνεται ότι πληροί τα κριτήρια θα θεωρείται αυτόματα και δικαιούχος του επιδόματος.

Σχεδόν αμέσως θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που δήλωσε η προκαταβολή του επιδόματος, η οποία θα αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού ποσού που δικαιούται βάσει των τετραγωνικών μέτρων της κύριας κατοικίας του και της «κλιματικής» γεωγραφικής ζώνης στην οποία διαμένει. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο 75% του επιδόματος θα πιστώνεται σταδιακά στον λογαριασμό του ανάλογα με τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που έχει αγοράσει και κατόπιν ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων των τιμολογίων που έλαβε από την προμηθεύτρια επιχείρηση.

www.money-money.gr