Για ποια μπλοκάκια αυξάνεται ο φόρος στο 26%

Διαψεύδουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου σύμφωνα με τα οποία στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων θα υπάρξουν αλλαγές στην φορολόγηση των εισοδημάτων φυσικών προσώπων που προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα.

Σύμφωνα με τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου τόσο ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου (4172/2013) και ο οποίος αντικαθιστά τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (2238/1994) από την 1η Ιανουαρίου 2014, όσο και ο φορολογικός νομός του Ιανουαρίου 2013 (4110/2013) είναι ξεκάθαροι για τη φορολόγηση των εισοδημάτων φυσικών προσώπων που προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα, δηλαδή για τη φορολογική μεταχείριση εκείνων που έχουν μπλοκάκι.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας  Εισοδήματος ο συντελεστής φορολογίας για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ (ανεξαρτήτως νομικής μορφής: ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ.) παραμένει 26%. Για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, ο συντελεστής θα ανέλθει από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο 26%, από 20% σήμερα, για το φορολογητέο εισόδημα μέχρι τις 50.000 ευρώ και στο 33% για το υπερβάλλον.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας  Εισοδήματος ως υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζονται πλέον:

– Οι κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

-Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

-Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι κοινωνίες αστικού δικαίου.

-Οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή  επάγγελμα.

-Οι κοινοπραξίες, καθώς και οι κάθε είδους νομικές οντότητες.

Πηγη  www.News.gr