Ποιες και πόσες αποδείξεις χρειάζονται φέτος για την εφορία με το νέο σύστημα

Φανατικοί «κυνηγοί» και «συλλέκτες» αποδείξεων πρέπει να γίνουν φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθώς η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία τούς υποχρεώνει να καλύψουν με δαπάνες για αγορές αγαθών και για παροχή υπηρεσιών το 25% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους. Εάν δεν συγκεντρώσουν το ποσό αυτό, θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο 22% για το “ακάλυπτο” ποσό γράφει τοmoney-money.gr.

Όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι, που δεν έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι εισοδηματίες, δεν είναι φέτος υποχρεωμένοι να συλλέγουν αποδείξεις.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται μέσα στο 2013 και θα δηλωθούν στην εφορία με την υποβολή δηλώσεων το 2014.

Οι πληρωμές δαπανών αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών «με απόδειξη» είναι προτιμότερες φέτος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, διότι ή έκπτωση που θα έχουν με τις αποδείξεις είναι μεγαλύτερη από το ΦΠΑ που θα πληρώσουν για τις αγορές.

Αυτή άλλωστε είναι και η λογική των αλλαγών, οι οποίες αποσκοπούν στο να ακυρώσουν το όποιο κίνητρο θα είχε ένας καταναλωτής να κάνει τις αγορές του χωρίς απόδειξη για να ζητήσει αφαίρεση του ΦΠΑ από τον έμπορο.

Πρόσθετο κίνητρο

Ουσιαστικά, ο νέος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί πλέον το μέτρο των αποδείξεων είναι ένα πανίσχυρο κίνητρο για τη ζήτηση αποδείξεων, αλλά μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Κι αυτό διότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι πρέπει να «κυνηγούν» πλέον όλες τις αποδείξεις και να τις ζητούν επιτακτικά από τους επιτηδευματίες που τους πωλούν αγαθά ή τους παρέχουν υπηρεσίες, επειδή το πρόσθετο φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν αν δεν μαζέψουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων θα είναι πλέον πολύ μεγαλύτερο από τον ΦΠΑ, τον οποίο εμπεριέχει η συνολική αξία κάθε απόδειξης.

Συγκεκριμένα, σε κάθε απόδειξη που ενσωματώνει ΦΠΑ 23%, ο φόρος αυτός αντιπροσωπεύει τελικά το 18,7%της συνολικής αξίας που αναγράφει η απόδειξη.

Γιατί συμφέρει η απόδειξη

Για παράδειγμα, σε μια απόδειξη συνολικής αξίας 1.230 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, τα 230 ευρώ είναι ο ΦΠΑ και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ είναι η καθαρή αξία του αγοραζόμενου προϊόντος ή της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Δηλαδή ο Φ.Π.Α. αντιστοιχεί στο 18,7% της συνολικής αξίας της απόδειξεης. Όμως για το ίδιο ποσό η έκπτωση φόρου λόγω αποδείξεων είναι 22% και ανέρχεται σε 270,6 ευρώ).

Με λίγα λόγια, ο καταναλωτής δεν έχει κανένα συμφέρον να μην πάρει απόδειξη για το ποσό αυτό, ακόμα κι αν ο έμπορος του αφαιρέσει το ποσό τα 230 ευρώ του Φ.Π.Α., αφού εάν πάρει την απόδειξη και την βάλει στη δήλωσή τους θα κερδίσει έκπτωση 270,6 ευρώ.

Ακόμη πιο συμφέρουσα είναι πλέον η συλλογή αποδείξεων στις οποίες η συνολική αξία ενσωματώνει ΦΠΑ 13% (αγορές τροφίμων από λαϊκές αγορές κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φορολογούμενος αντιστοιχεί στο 11,5% της συνολικής αξίας της απόδειξης, ενώ ο φόρος που γλιτώνει ανέρχεται στο 22%της συνολικής αξίας της κάθε απόδειξης.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος 4110/2013, η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών συνολικής αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετησίου εισοδήματος εξακολουθεί να ισχύει και για το 2013 αλλά μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κ.λπ.) και δεν υπερβαίνουν τις 42.000 ευρώ.

Για τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες μεγαλύτερα των 42.000 ευρώ, προβλέπεται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 25% των 42.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων (το 25% του συνολικού εισοδήματος μέχρι τις 42.000ευρώ) δεν καλύπτεται από τον φορολογούμενο θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος, ο οποίος θα υπολογιστεί με συντελεστή 22% επί του «ακάλυπτου ποσού», δηλαδή με τον κατώτατο συντελεστή της νέας κλίμακας φόρου για τους μισθούς και τις συντάξεις.

 Στις αποδείξεις που πρέπει να μαζεύουν φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν το 25% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους μέχρι του ποσού των 42.000 ευρώ προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6)Στις αποδείξεις  περιλαμβάνονται όλες όσες αφορούν σε δαπάνες αγοράς καταναλωτικών και διαρκών αγαθών καθώς και όσες αφορούν σε έξοδα για την πληρωμή αμοιβών παροχής υπηρεσιών .

Πηγή: www.newmoney.gr