Γ.Γ.Π.Σ. – Σχετικά με την οριστικοποίηση περιουσιακής κατάστασης και υποβολής Ε9 έτους 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2013

Ανακοίνωση

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση Ε9 είτε έχουν οριστικοποιήσει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 μέχρι και τις 27/09/2013, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στον πίνακα των αγροτεμαχίων (πίνακας 2), δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δήλωσης Ε9. 

Πηγή. www.Taxheaven.gr