Πάλι από την αρχή το Ε9 για όσους έχουν αγροτεμάχια.

Του Γεωργίου Πανταζή.

 Φοροτεχνικός- δ/νων της  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Τι πρέπει να προσέξουν στη συμπλήρωση του Ε9 όσοι έχουν αγροτεμάχια.

Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα πρέπει όλοι οι κάτοχοι αγροτεμαχίων να υποβάλουν το έντυπο Ε9 και συγκεκριμένα να συμπληρώσουν τον πίνακα 2 του εντύπου.

Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα πρέπει όλοι οι κάτοχοι αγροτεμαχίων να υποβάλουν το έντυπο Ε9 και συγκεκριμένα να συμπληρώσουν τον πίνακα 2 του εντύπου.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) κλείδωσε τον πίνακα 1. (Κτίσμα – Οικόπεδα εντός σχεδίου), της εφαρμογής του Ε9. Το κλείδωμα όμως αυτό του πίνακα για τα κτίσματα , άνοιξε τον πίνακα 2 (Αγροτεμάχια ) και σε όσους τα είχαν συμπληρώσει και οριστικοποιήσει , συμπληρώνοντας και τους δυο πίνακες κατά την επεξεργασία του Ε9 του 2013.

Οσοι φορολογούμενοι είχαν συμπληρώσει και οριστικοποιήσει το Ε9 τους είναι υποχρεωμένοι, μέχρι 14 Οκτωβρίου 2013, να μπουν στην εφαρμογή και να οριστικοποιήσουν ξανά τον πίνακα 2.

Σε έλεγχο που κάναμε σε αρκετά Ε9 , ευτυχώς, δεν έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία που έχουν διορθωθεί.

Για την ακρίβεια να τα οριστικοποιήσουν για μία ακόμη φορά.