Νέα βαριά φορολογικά μέτρα στον προϋπολογισμό του 2014

Μέτρα αύξησης εσόδων και μείωσης δαπανών, συνολικού ύψους 3,7 δισ. ευρώ, έρχονται με τον προϋπολογισμό του 2014, το προσχέδιο του οποίου κατατίθεται στη Βουλή στις 7 Οκτωβρίου.

Παρά τη φιλολογία περί μη επιβολής νέων μέτρων, θεωρείται βέβαιο ότι θα περιληφθούν νέα φορολογικά μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με το βάρος να πέφτει στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις). Οι επιπτώσεις στους φορολογουμένους όμως θα είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς προετοιμάζονται περικοπές δαπανών ύψους 2,2 δισ. ευρώ στους τομείς των συντάξεων, υγείας, παιδείας και άμυνας.

Βεβαίως τα μέτρα αυτά έχουν ήδη νομοθετηθεί και, υπό την έννοια αυτή δεν είναι…νέα, αλλά θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά το 2014.

Παρά τη λήψη των μέτρων αυτών, υπάρχει ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο για την περίπτωση που οι τροϊκανοί  θα ζητήσουν  πρόσθετα μέτρα για το επόμενο έτος.
Η απαίτηση για πρόσθετα μέτρα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων στους επόμενους μήνες, στη διάρκεια των οποίων πρέπει να εισπραχθούν περίπου 17 δισ. ευρώ, στόχος δύσκολος αφού υπάρχει υστέρηση στην είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα και να μεγαλώνουν οι τρύπες στα δημόσια έσοδα.

Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2014 θα πρέπει να μειωθεί στα 7,3 δισ. ευρώ, από 9,5 δισ. ευρώ φέτος, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα ( κρατικός προϋπολογισμός και όχι γενικής κυβέρνησης) θα πρέπει να μειωθεί σε 400 εκατ. ευρώ, από 3,1 δισ. ευρώ, που θα κλείσει φέτος.

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, όπως επισημαίνεται στη Ναυτεμπορική, τα έσοδα του Δημοσίου το 2014 θα μειωθούν κατά 2,5% και θα διαμορφωθούν σε 49,6 δισ. ευρώ, από 50,8 δισ. ευρώ, που εκτιμάται πως θα φτάσουν φέτος. Η μείωση που καταγράφεται παρά την αύξηση της φορολογίας αντανακλά τα μειωμένα εισοδήματα επί των οποίων επιβάλλονται οι φόροι.

Ο αρχικός στόχος είναι η μείωση του συνολικού ύψους των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 3,3 δισ. ευρώ και η διαμόρφωσή τους στο ποσό των 50,2 δισ. ευρώ, από 53,5 δισ. ευρώ, φέτος. Οι πρωτογενείς δαπάνες θα μειωθούν κατά 3,3 δισ. ευρώ, στο ποσό των 41,4 δισ. ευρώ, από 44,7 δισ. ευρώ, φέτος.

Οι περικοπές στις δαπάνες, που θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό, θίγουν άμεσα το εισόδημα συνταξιούχων, τις χιλιάδες που… από το ευρύτερο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ, αλλά και το κοινωνικό κράτος, ενώ θα συνεχιστεί το ψαλίδισμα των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες δαπανών που θίγονται είναι:

-Το κονδύλι για τις συντάξεις θα μειωθεί περαιτέρω κατά 423 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις όπως η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, η μείωση κατά 162 εκατ. ευρώ, των συντάξεων των ένστολων, καθώς επίσης από τις επιπτώσεις από φετινά μέτρα.

-Το κονδύλι για τις αποδοχές θα μειωθεί κατά 260 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις όπως η «κινητικότητα» και οι «αποχωρήσεις» που θα εξοικονομήσουν 59,5 εκατ. ευρώ, τη μείωση των αναπληρωτών καθηγητών (61,8 εκατ. ευρώ), μείωση μισθών στους ΟΤΑ.

Το κονδύλι για την Άμυνα μειώνεται κατά 100 εκατ. ευρώ, με το κύριο βάρος να πέφτει στην ακύρωση στρατιωτικών προμηθειών ύψους 69 εκατ. ευρώ, το κλείσιμο στρατοπέδων και τη μείωση των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές.
-Το κονδύλι για τα κοινωνικά επιδόματα μειώνεται κατά 78 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής του ΕΚΑΣ, στο εξής,  σε όσους υπερβαίνουν το 65ο έτος ηλικίας.
Οι δαπάνες των ΔΕΚΟ μειώνονται κατά 180 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: τα κονδύλια περικόπτονται κατά 160 εκατ. ευρώ, μέσω της μείωσης των αποδιδόμενων πόρων.

Εκπαίδευση: τα κονδύλια μειώνονται κατά 33,5 εκατ. ευρώ, λόγω της ισόποσης μείωση των λειτουργικών δαπανών των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Μέτρα για τα φυσικά πρόσωπα

Μεγάλο βάρος θα επωμισθούν για μια ακόμη φορά μισθωτοί και συνταξιούχοι αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες.

-Σε ό,τι αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους, θα επιβαρυνθούν με αυξημένους φόρους το 2014, λόγω της κατάργησης του συνόλου των φοροαπαλλαγών (ενοικίων, διδάκτρων, τόκων κ.λπ.), με εξαίρεση τις ιατρικές δαπάνες, τη διατροφή σε περίπτωση διαζυγίου και τις δωρεές προς δημόσιο και δημόσιους φορείς.
Το ποσό που θα εισπράξει το ΥΠΟΙΚ από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών υπολογίζεται σε 237 εκατ. ευρώ.

– Από τη «φορολογική μεταρρύθμιση» που νομοθετήθηκε και θα ισχύσει το 2014 προβλέπεται επίσης η είσπραξη ποσού ύψους 816 εκατ. ευρώ, κυρίως από την αύξηση της φορολογίας των μη μισθωτών φορολογουμένων (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες), που θα φορολογούνται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και μέχρι τα πρώτα 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για το υπερβάλον ποσό.

Tεκμήρια διαβίωσης

Όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται ακόμη και εάν έχουν ζημιές, αφού στην περίπτωση αυτή θα «ενεργοποιούνται» τα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ θα βαρύνονται και με προκαταβολή φόρου 55% για το επόμενο έτος.

Επίσης, η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 816 εκατ. ευρώ θα προέλθει από:

-Την αύξηση της φορολογίας των καθαρών κερδών (χρήσης 2013) των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας), καθώς θα φορολογηθούν με συντελεστή 26%, (αντί 20%) μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% (από 20%) για το υπερβάλλον ποσό.

-Την αύξηση της φορολογίας των Ο.Ε. και Ε.Ε. εταιρειών για τα κέρδη χρήσης 2013, με διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας), καθώς θα φορολογηθούν με συντελεστή 26% από 20% που ήταν.

-Την αύξηση της φορολογίας των Α.Ε. και των ΕΠΕ, που θα φορολογηθούν για τα καθαρά κέρδη του 2013 με συντελεστή 26% από 20%. Η επιβάρυνση μειώνεται από τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των μερισμάτων από 25% σε 10%.

Πρόσθετα έσοδα θα προκύψουν και από την επιβολή του φόρου πολυτελείας (141,7 εκατ. ευρώ), την αύξηση των παραβόλων για τις αγωγές (50 εκατ. ευρώ) και την αύξηση της φορολογίας των πλοίων (60 εκατ. ευρώ).

www.forologikanea.gr