Διαπόμπευση όσων δεν υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ στο διαδίκτυο: Λίστα με “κόκκινους ΑΦΜ” και ποινές για τους πελάτες τους

Λίστες με επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εισπράττουν αλλά δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ, σχεδιάζει να αναρτά στο διαδίκτυο το υπουργείο Οικονομικών. Το “σχέδιο διαπόμπευσης” αποσκοπεί να θέσει «εκτός αγοράς»  εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν έχουν κάνει ρύθμιση χρεών ή δεν υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ για δεύτερη ή τρίτη συνεχόμενη φορά. Στο στόχαστρο, μελλοντικά όμως, θέλει να βάλει επίσης και όσους χρωστούν πολλά και δεν πληρώνουν το δημόσιο.

Για να τους πιέσει να πληρώσουν, ετοιμάζει “εμπορικό αποκλεισμό” ώστε να συμμορφωθούν. Αν όμως οι επιτηδευματίες αυτοί βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία, θα “σβήσουν” από την αγορά είτε υποστούν το μέτρο, είτε πληρώσουν τους φόρους τους στην εφορία.

Μόνο τον μήνα Αύγουστο, εντοπίστηκαν 223.048 υπόχρεοι ΦΠΑ (21,94% επί συνόλου 1.065.191 υπόχρεων) που δεν υπέβαλαν –ως όφειλαν- δήλωση. Λόγω έλλειψης ρευστότητος, 1 στους 5 επιτηδευματίες δεν υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ, ούτε και αν ακόμα δεχτούν προσωπική όχληση από την εφορία.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 300.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες παρακρατούν κατά καιρούς τον φόρο και προτιμούν να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα, παρά να πληρώσουν έστω και μία δόση –από τις τρεις που προβλέπει ο νόμος- για το ΦΠΑ που οφείλουν.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη έτοιμο μηχανισμό και έως τα τέλη του έτους, θα δημοσιεύει στο διαδίκτυο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των επιτηδευματιών αυτών, δυσφημίζοντάς τους στην αγορά. Απειλεί όμως με πρόστιμα ακόμα και όσους συναλλάσσονται μαζί τους, αφού η εφορία δεν θα αναγνωρίζει προς έκπτωση τα τιμολόγια αγορών ή πωλήσεων προς τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ.

Από το 2011 υπάρχει η νομοθεσία δημοσιοποίησης στοιχείων φοροπαραβατών, προκειμένου να ενημερώνονται οι συναλλασσόμενοι με αυτούς. Στην κατηγορία αυτή θέλουν να μεταφέρουν –σε επόμενη  φάση όμως- και άλλους 100.000 οφειλέτες με χρέη πάνω από 200.000 ευρώ που δεν έχουν κάνει ρύθμιση στην εφορία.  Μεταφέρουν μάλιστα στις υγιείς επιχειρήσεις και τους συνεπείς επαγγελματίες την ευθύνη να ελέγχουν οι ίδιοι με ποιον συναλλάσσονται, με κίνδυνο να βρεθούν μπλεγμένοι και αυτοί σαν παραβάτες!

Για το σκοπό αυτό η ΓΓΠΣ έχει ετοιμάσει ήδη και ηλεκτρονική εφαρμογή αναγνώρισης των ΑΦΜ νομικών προσώπων μέσω διαδικτύου. Από τον υπολογιστή ή και μέσω smartphone, ο κάθε επιτηδευματίας θα πρέπει να ελέγχει αν ο πελάτης ή προμηθευτής του έχει «κόκκινο» ΑΦΜ, αλλιώς θα αναλαμβάνει ατομικά και τις συνέπειες της επιλογής του.

Έτσι, αυτόματα, τιμολόγια για πωλήσεις που θα εκδίδουν ή λαμβάνουν νόμιμες επιχειρήσεις από παραβάτες, δεν θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση φόρου κατά τον  έλεγχο από την εφορία.

Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζεται να εφαρμοστεί:

– κάθε μήνα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών λίστα με τα ΑΦΜ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

– πριν τη δημοσίευση των ΑΦΜ τους στο διαδίκτυο, οι ΔΟΥ θα προειδοποιούν τους φοροπαραβάτες  τηλεφωνικά ή μέσω email και θα τους καλούν να υποβάλουν την περιοδική  δήλωση ΦΠΑ που παρέλειψαν. Όσοι κωφεύουν, θα βλέπουν τους ΑΦΜ τους δημοσιευμένους στο διαδίκτυο.

– με τη δημοσιοποίηση των ΑΦΜ των φοροπαραβατών, όλοι οι πελάτες και προμηθευτές στην αγορά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγχουν μέσω ίντερνετ πριν κάθε συναλλαγή, αν ο επιτηδευματίας της προτίμησής τους έχει υποβάλει ή όχι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

– σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση ή επιτηδευματίας προχωρήσει σε συναλλαγή με επιχείρηση ή επιτηδευματία που δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ, η εφορία θα έχει το δικαίωμα να μην αναγνωρίζει το τιμολόγιο και κατά συνέπεια δεν θα είναι δυνατή η έκπτωση του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Πηγή: www.newmoney.gr