Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα μόνο για τα έσοδα

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων σε μηναία βάση με σκοπό τη διασταύρωση των δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει καταλήξει στη θεσμοθέτηση της καθολικής υποχρέωσης για υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών από όλες τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (και αγρότες).

Ωστόσο, η υποχρέωση θα αφορά μόνο στη δήλωση των εσόδων και όχι των εξόδων , τα οποία θα δηλώνονται είτε στο έτος, είτε στο τρίμηνο (είτε στο μήνα ανάλογα με τα είδη των τηρούμενων βιβλίων).

Ο σκοπός είναι η διενέργεια προληπτικών και διασταυρωτικών ελέγχων και η διαφύλαξη της ακεραιότητας των φορολογικών παραστατικών με την υποχρεωτική υποβολή εντός του επόμενου μήνα τουλάχιστον των στοιχείων-συναλλαγών πωλήσεων.

Πηγή: www.forologikanea.gr