Πότε προχωρούν σε κουρέματα και ρυθμίσεις οι τράπεζες

Κουρέματα δανείων έχουν ξεκινήσει οι τράπεζες απέναντι σε περιπτώσεις, που αποδεικνύεται ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία, ασθένεια είτε ανεργία από το δανειολήπτη. Πρόκειται για δάνεια, που αφορούν καταναλωτικά και κάρτες μέχρι 10.000 ευρώ, τα δε κουρέματα φθάνουν το 30% του συνολικού ποσού. Από το ποσό των 10.000 ευρώ και πάνω απαιτείται κατά κανόνα προσημείωση ακινήτου.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες προσαρμόζονται από μόνες τους σε διαδικασίες, που μέχρι τώρα απαιτούσαν νομικές διόδους με βάση το νόμο Κατσέλη.

Την ίδια στιγμή, τα πιστωτικά ιδρύματα προχωρούν σε ρυθμίσεις για εύλογο χρονικό διάστημα 12-36 μηνών, όπου οι δανειολήπτες μπορούν να καταβάλουν μόνο τους τόκους στο δάνειό τους ωσότου η οικονομία ανακάμψει. Ετσι, οι τράπεζες αποφεύγουν τη διαγραφή δανείων με τις όποιες επιπτώσεις στην κεφαλαιακή τους επάρκεια και ταυτόχρονα δίνουν τον αναγκαίο χρόνο στους δανειολήπτες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη βραχυχρόνια οικονομική συγκυρία.

Πηγή: www.newmoney.gr