Μαζεύουμε αποδείξεις το 2013. Ποιοι και ποιες;

Ποιος τις μαζεύει, τι αποδείξεις μαζεύουμε, για ποια εισοδήματα κ.λπ.
Έχουμε φτάσει μέσα Σεπτέμβρη, σε λιγότερους από έξι μήνες θ’ αρχίσουμε να ξανακάνουμε φορολογικές δηλώσεις και ακόμη υπάρχει σύγχυση στους φορολογούμενους για το ποιος μαζεύει αποδείξεις και ποιος όχι, πόσες πρέπει να μαζέψουμε κ.λπ.
Η πρώτη απάντηση είναι ότι ζητάμε αποδείξεις από παντού και όλοι μας. Γιατί αν δεν ζητάμε τις αποδείξεις, ώστε ο επιτηδευματίας ή η εταιρεία να πληρώσει τον ΦΠΑ που εμείς καταβάλουμε έτσι κι αλλιώς, αν δεν πληρώσει φόρο στα πραγματικά έσοδα που έχει, τότε αυτή η φοροδιαφυγή θα γυρίσει σε μας, μέσω της αύξησης των φόρων, από αυτούς που δεν μπορούν να κρύψουν τα εισοδήματά τους.

Συγκεντρώνουμε αποδείξεις για τα εισοδήματα του 2013 (φορολογικές δηλώσεις 2014);
Όπως πολλές φορές έχουμε γράψει, τα εισοδήματα του 2013 θα φορολογηθούν ανάλογα με την πηγή τους. Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών συνολικής αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος, εξακολουθεί να ισχύει και το 2013, αλλά μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κ.λπ.) και δεν υπερβαίνουν τις 42.000 ευρώ. Για τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 42.000 ευρώ προβλέπεται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ (ποσό δηλαδή ίσο με το 25% των 42.000 ευρώ).
Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ ή σε χώρες της Ε.Ε. για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.
Εδώ παρατηρούμε την πρώτη αλλαγή μιας και επιτρέπεται πλέον η συλλογή αποδείξεων και από χώρες τις Ε.Ε., κάτι που μέχρι και το 2013 δεν επιτρεπόταν. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν αλλάξει πλέον οι κατηγορίες που δεν πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις.

Μη υπόχρεοι στην προσκόμιση αποδείξεων δαπανών
1. Λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ: Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
2. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας.
3. Όσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα.
4. Φυλακισμένοι.

Ποιο είναι το ύψος των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθεί ανά εισόδημα;
Όπως είπαμε, το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου, που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωσή του. Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να προσκομισθεί δεν μπορεί να υπερβεί τις 10.500 ευρώ.

Παράδειγμα
 Εισόδημα 20.000 x Συντελεστή 25% = Απαιτούμενο ποσό δαπανών 5.000

Προσοχή: Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

Αν δεν συγκεντρώσουμε τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων έχουμε κάποια επιβάρυνση;
Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.
Στο παράδειγμα που αναφέραμε, για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται 5.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 3.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες, τότε πέρα από το φόρο που θα πληρώσει θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000 x 22% = 440 ευρώ.

Μαζεύουμε όλες τις αποδείξεις;
Όπως και μέχρι το 2012, υπήρχαν κάποιες αποδείξεις που δεν μπορούσαν να «καλύψουν το αφορολόγητο», έτσι και για τα εισοδήματα του 2013 υπάρχουν δαπάνες που δεν καλύπτουν αυτή την υποχρέωση. Στις δαπάνες αυτές (ισχύος της μείωσης φόρου), περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στην ταξινόμηση για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:
α) Ομάδες 1, 2, 3, 4 (Διατροφή – Ποτά, Ένδυση – Υπόδηση, Είδη Νοικοκυριού, Επισκευή και Συντήρηση Κατοικίας).
β) Ομάδες 5, 7 (Μεταφορές, Αναψυχή – Πολιτιστικές Δραστηριότητες). Από τις μεταφορές μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου – μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά – αντιψυκτικά, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος.
γ) Ομάδα 9 (Άλλες υπηρεσίες). Όλα, εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης).
δ) Ομάδα 6 (Εκπαίδευση), μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών).
ε) Ομάδα 8 (Εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία).

Ποιες αποδείξεις δεν περιλαμβάνονται;
Στις δαπάνες αυτές (ισχύος της μείωσης φόρου), δεν περιλαμβάνονται:
α) Οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 9 (μειώσεις φόρου).
β) Οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 17 (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων).
Πιο συγκεκριμένα:
Στέγαση, ενοίκια κατοικιών, ύδρευση – αποχέτευση, δημοτικά τέλη, υπηρεσίες κοινοχρήστων, συντήρηση ανελκυστήρα, κηπουρός, καθαρισμός πολυκατοικίας, απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης, συντήρηση καυστήρα, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο – φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, κάρβουνα – καυσόξυλα, υγεία, φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. θερμόμετρο, οινόπνευμα), θεραπευτικές συσκευές (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, συσκευή μέτρησης ζαχάρου, πιεσόμετρο), ιατρικές υπηρεσίες, οδοντιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, μικροβιολογική εξέταση, ακτινογραφία, υπέρηχος, τεστ ΠΑΠ – μαστογραφία, νοσοκομειακή περίθαλψη, αποκλειστική νοσοκόμα, μεταφορές – επικοινωνίες, αγορά αυτοκινήτων, αγορά μοτοσικλετών, αγορά σκαφών αναψυχής, τέλη κυκλοφορίας, διόδια, εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία, αστικές συγκοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εισφορά σε ΕΡΤ, συνδρομητική τηλεόραση, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ασφάλιση κατοικίας, ασφάλιση υγείας, ασφάλιστρα αυτοκινήτου- δικύκλων, άλλες ασφαλίσεις, φωτοβολταϊκά.

Αν έχω εισόδημα από άλλη πηγή πρέπει να μαζέψω αποδείξεις;
Ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, εμποροβιοτέχνες δεν έχουν πλέον καμία υποχρέωση να ζητούν και να μαζεύουν αποδείξεις.

Έχω εισοδήματα από μισθό και ενοίκια. Τι αποδείξεις πρέπει να μαζέψω;
Αν κάποιος φορολογούμενος έχει εισοδήματα από διαφορετικές πηγές είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδείξεις το 25% του εισοδήματος που προέρχεται από μισθό ή σύνταξη.
Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ από σύνταξη και 3.600 ευρώ (300 x 12) από ενοίκια, οι αποδείξεις που θα πρέπει να προσκομίσει είναι 1.500 ευρώ (6.000 x 25%).
Συμπερασματικά συγκεντρώνουν αποδείξεις και για το 2013, όσοι είναι υπόχρεοι με βάση τον Ν.4110/2013.

Πηγή.  www.Taxheaven.gr