Κανείς δεν θα εξαιρείται από τον φόρο ακινήτων

Από το πρώτο ευρώ θα εισπράττεται, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ο φόρος ακινήτων από το 2014, ενώ τον φόρο θα τον πληρώσουν ακόμη και οι άνεργοι που χρωστούν στο Δημόσιο αλλά και όλα τα ακίνητα φυσικών νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με το euro2day, oι εισηγήσεις που δέχεται το οικονομικό επιτελείο, ακόμη και από κλιμάκια της τρόικας, είναι ο φόρος να επιβληθεί σε όλους τους φορολογούμενους ανεξαιρέτως και να μην πληρώσουν ελάχιστοι, αφού θα μπουν τέτοια κριτήρια που ουσιαστικά δεν θα εξαιρούν σχεδόν κανέναν.

Τα τρικ για να πληρώσουν όλοι φόρο ακινήτων:

– Το μέτρο που προβλέπει ότι τα 27 ευρώ που σήμερα δεν εισπράττονται από το Δημόσιο θα καταργηθεί. Αυτό θα έχει ως συνέπεια το υπουργείο να βεβαιώνει και να λαμβάνει από εκατομμύρια μικροϊδιοκτήτες ακινήτων ακόμη και ποσά της τάξεως των 5, 10, 15, 20 ακόμη και 25 ευρώ.

– Καθιέρωση πολύ αυστηρών εισοδηματικών, περιουσιακών και άλλων κριτηρίων για τη χορήγηση απαλλαγών από τον νέο φόρο. Από τον ενιαίο φόρο δεν θα απαλλάσσονται καθόλου οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οποιουδήποτε ύψους κι αν είναι το ετήσιο εισόδημά τους, εφόσον οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία ή εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιο από το προκύπτον ποσό του ενιαίου φόρου ή εάν οι αποταμιεύσεις τους ανέρχονται σε ποσό τουλάχιστον τριπλάσιο αυτού.

– Φόρος θα επιβάλλεται από του χρόνου και χωρίς αφορολόγητο όριο σε όλα τα ακίνητα, εντός ή εκτός σχεδίου οικόπεδα και στις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης (αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκοτόπους).

Απαλλαγές από τον φόρο θα ισχύουν σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις, με συνέπεια να καταστούν υπόχρεοι καταβολής ακόμη και πολίτες που δεν έχουν καθόλου εισόδημα ή το εισόδημά τους είναι πενιχρό, όπως οι άνεργοι, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, καθώς επίσης και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανάπηροι, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι με ετήσια εισοδήματα κάτω από όριο της φτώχειας.

 Τα κριτήρια για απαλλαγή φυσικών προσώπων από τον φόρο ακινήτων:

 1. Το νοικοκυριό δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

2. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του βεβαιωθέντος φόρου.

3. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος. Δηλαδή οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ δεν θα δικαιούται απαλλαγή.

4. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των οικοπέδων που ανήκουν στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τ.μ. προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τ.μ. προκειμένου για αγροτεμάχια.

5. Το σύνολο της αξίας των καταθέσεων και των χρεογράφων στην κατοχή των μελών του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του φόρου.

Τα κριτήρια για απαλλαγή των επιχειρήσεων από τον φόρο ακινήτων:

1. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

2. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος να μην υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

3. Ο συνολικός κύκλος εργασιών να έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Πάντως ο στόχος του οικονομικού επιτελείου παραμένει η είσπραξη από το 2014 και κάθε χρόνο 2,9 δισ. ευρώ από τα ακίνητα, με βεβαίωση φόρων ακινήτων ποσού 4,2 δισ. ευρώ.

www.forologikanea.gr