Εφάπαξ οι πληρωμές των προστίμων στην εφορία

Χωρίς την προσαύξηση του 2% που επιβάλλεται τώρα στο 50% της οφειλής, θα μπορούν να εξοφλούν οι υπόχρεοι το ΦΠΑ που προκύπτει από χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις, εάν η πληρωμή γίνεται μέσα στο μήνα υποβολής των δηλώσεων.
 
Αυτό προβλέπει το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των κινήτρων για ταχύτερη απόδοση του φόρου, την αποφυγή νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, αλλά και τη «διόρθωση» της αδικίας που καθιέρωσε το νέο σύστημα εξόφλησης του φόρου, εδώ και περίπου ένα χρόνο.
 
Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο, σε κάθε περίπτωση εξόφλησης όλου του οφειλόμενου ποσού μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης να μην επιβάλλεται προσαύξηση 2% στο 50% της οφειλής.
 
Με βάση τη ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ το περασμένο καλοκαίρι:
 
– Η υποβολή κάθε χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που έπεται της φορολογικής περιόδου (του τριμήνου αν πρόκειται για επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία ή του μήνα αν πρόκειται για υπόχρεο με διπλογραφικά βιβλία).
 
-Ο ΦΠΑ που προκύπτει από την υποβολή περιοδικής δήλωσης δεν απαιτείται να εξοφλείται ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, αλλά αρκεί η πληρωμή μιας προκαταβολής 10 ευρώ τουλάχιστον για να γίνει αποδεκτή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης. Από κει και πέρα, ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης τουλάχιστον το ποσό που υπολείπεται μέχρι το 50% της συνολικής οφειλής ΦΠΑ, ενώ αν απομείνει κι άλλο υπόλοιπο (50% ή λιγότερο) έχει δικαίωμα να το εξοφλήσει έως το τέλος του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2% επί του 50% της οφειλής.
 
-Ακόμη κι αν ο φορολογούμενος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης και δεν αφήσει τίποτε απλήρωτο για τον επόμενο μήνα, το 50% της συνολικής οφειλής ΦΠΑ επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%!
 
Τέρμα οι δόσεις
 
Εν τω μεταξύ, εφάπαξ θα πρέπει να καταβάλλονται πλέον οι φόροι και τα πρόστιμα που βεβαιώνονται από τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς από την 1η Αυγούστου καταργήθηκαν οι διατάξεις που προέβλεπαν τη δυνατότητα εξόφλησης των ποσών αυτών έως και σε 36 μηνιαίες δόσεις.
 
Με εγκύκλιό του προς τις εφορίες όλης της χώρας, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, κοινοποιεί τις διατάξεις το νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες, μεταξύ των άλλων ορίζουν ότι: ο φόρος που βεβαιώνεται- με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής- καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.
 
Ακόμα προβλέπεται ότι:
 
-Μετά από διοικητικό συμβιβασμό με την Δ.Ο.Υ. (με βάση πρακτικό αποδοχής της διαφοράς κι αφού προηγηθεί η άμεση εξόφληση του 1/5 της διαφοράς), καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από την υπογραφή του πρακτικού μήνα.
 
-Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.
 
-Αν ασκηθεί από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.
 
Το ποσό αυτό βεβαιώνεται μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.
 
-Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται, βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που εκδόθηκε μετά από προσωρινό έλεγχο, μετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5) αυτών, καταβάλλονται, κατά το υπόλοιπο μέρος αυτών, εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα που ακολουθεί.
 
Οι προαναφερθείσες διατάξεις ισχύουν για πράξεις επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που εκδίδονται μετά την 1η Αυγούστου 2013.
 
Οι παλαιότερες διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για πράξεις επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2013, προβλέπουν την εξόφληση των ποσών τα οποία έχουν καταλογισθεί σε 12, 18, 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ύψος των ποσών αυτών.