Παραδείγματα για το Ε9: Πώς θα δηλώσετε αυθαίρετα και ημιυπαίθριους

Πώς θα δηλώσετε ένα ημιυπαίθριο χώρο που ήταν αποθήκη και τακτοποιήθηκε ως κατοικία; Τι πρέπει να κάνουν όσοι νομιμοποίησαν ημιυπαίθριο και μεταβίβασαν το ακίνητο; Δείτε παραδείγματα για το πώς πρέπει να συμπληρωθεί το Ε9 σε διάφορες περιπτώσεις.

Παραδείγματα για τον τρόπο αναγραφής αυθαίρετων κτισμάτων, τακτοποιούμενων χώρων και κλειστών ημιυπαίθριων χώρων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων

Παράδειγμα 1ο: Ημιυπαίθριος χώρος που τακτοποιήθηκε
Ο φορολογούμενος Α ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος επιφανείας 60 τ.μ., έκλεισε έναν ημιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 15 τ.μ. εντός του έτους 2008. Τακτοποίησε τον ημιυπαίθριο χώρο με το ν. 3775/2009.
Ο Α όφειλε από το έτος 2009, να αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων το διαμέρισμά του με επιφάνεια 75 τ.μ. [60 τ.μ.+ 15 τ.μ. (ημιυπαίθριος) = 75 τ.μ.].

Παράδειγμα 2ο: Ημιυπαίθριος χώρος που δεν είχε δηλωθεί

Ο φορολογούμενος Β δεν είχε δηλώσει στους βοηθητικούς χώρους ημιυπαίθριο χώρο 15 τ.μ., που βρίσκεται σε δηλωθέν διαμέρισμά του με επιφάνεια κύριων χώρων 75 τ.μ. Ο ημιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 με το ν. 3843/2010. Ο Β μεταβίβασε την ψιλή κυριότητα στην κόρη του με γονική παροχή, τον Δεκέμβριο του 2012.
Για το έτος 2012 ο φορολογούμενος Β δεν ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων για να προσθέσει τα τ.μ. του ημιυπαίθριου χώρου στα τ.μ. των κυρίων χώρων του διαμερίσματός του.
Το έτος 2013, ο φορολογούμενος Β, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που θα υποβάλει για να τροποποιήσει το είδος του εμπράγματου δικαιώματος (από πλήρη κυριότητα σε επικαρπία), θα συμπεριλάβει στους κύριους χώρους του διαμερίσματός του και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου, δηλαδή, θα δηλώσει ως επιφάνεια κύριων χώρων διαμερίσματος τα 90 τ.μ. [75 τ.μ.+ 15 τ.μ. (ημιυπαίθριος) =90 τ.μ.].
Το έτος 2013 η κόρη, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που θα υποβάλλει για να δηλώσει το ακίνητο που απέκτησε, θα συμπεριλάβει στους κύριους χώρους του διαμερίσματός της και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαιθρίου, δηλαδή θα αναγράψει ως επιφάνεια κύριων χώρων διαμερίσματος τα 90 τ.μ. [75 τ.μ.+ 15 τ.μ. (ημιυπαίθριος) =90 τ.μ.].

Παράδειγμα 3ο: Μεταβίβαση ακινήτου με ημιυπαίθριο

Ο φορολογούμενος Γ δεν είχε δηλώσει τον κλειστό ημιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 20 τ.μ. που βρίσκεται σε δηλωθέν διαμέρισμά του με επιφάνεια κυρίων χώρων 130 τ.μ. Ο ημιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε τον Μάιο του 2011 με το ν. 3843/2010. Δεν υπήρχε άλλη μεταβολή του ακινήτου εντός του έτους 2011. Τον Οκτώβριο του 2012 το διαμέρισμα πωλήθηκε στον φορολογούμενο Δ.

Για το έτος 2012, δεν χρειαζόταν ο Γ να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων για να προσθέσει στους κύριους χώρους του ακινήτου τον τακτοποιημένο ημιυπαίθριο.

Το έτος 2013, τόσο ο φορολογούμενος Γ όσο και ο φορολογούμενος Δ πρέπει να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

• Ο Γ θα πρέπει να διαγράψει το ακίνητο αναγράφοντάς τα στοιχεία του όπως τα είχε δηλώσει αρχικά (δηλαδή χωρίς τα τ.μ. του ημιυπαιθρίου, αλλά βάσει του Α.Τ.Α.Κ. του ακινήτου).
• Ο Δ πρέπει να δηλώσει το διαμέρισμα που απέκτησε, συμπεριλαμβάνοντας στους κύριους χώρους του και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαιθρίου, δηλαδή πρέπει να δηλώσει ως επιφάνεια κύριων χώρων διαμερίσματος τα 150 τ.μ. [130 τ.μ.+ 20 τ.μ. (ημιυπαίθριος) =150 τ.μ.].

Παράδειγμα 4ο: Αποθήκη που τακτοποιήθηκε ως κατοικία

Ο φορολογούμενος Ε τακτοποίησε το έτος 2011 με το ν. 3843/2010 ισόγειο χώρο κατοικίας, ο οποίος  σύμφωνα με την άδεια οικοδομής ήταν αποθήκη. Ο χώρος αυτός δεν είχε δηλωθεί ποτέ στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ούτε ως αποθήκη. Τον Ιούλιο του 2012, μίσθωσε το χώρο αυτό για επαγγελματική στέγη.

Το έτος 2013, ο Ε είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Ε9 και να αναγράψει τον χώρο αυτόν, που μετέτρεψε σε χώρο κύριας χρήσης, ως επαγγελματική στέγη (γιατί έχει μισθωθεί ως επαγγελματική στέγη).

Παράδειγμα 5ο: Υπόγειο που τακτοποιήθηκε ως κατοικία

Η φορολογούμενη Ζ υπέβαλε αίτηση τακτοποίησης το έτος 2012 υπογείου χώρου σε κατοικία, ο οποίος σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ήταν αποθήκη. Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είχε αναγράψει το χώρο αυτό ως αποθήκη.

Το έτος 2013 η φορολογούμενη Ζ υποχρεούται να υποβάλει Ε9 και να αναγράψει τον χώρο αυτόν που μετέτρεψε σε χώρο κύριας χρήσης, ως κατοικία.

Πηγή. www.money-money.gr