Τσουχτερά πρόστιμα για πλαστά – εικονικά

Βαριές καμπάνες για έκδοση και λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
 
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, τα πρόστιμα έχουν ως εξής:
 
– για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας άνω των 5.000 ευρώ πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής,

– σε περίπτωση έκδοσης πλαστού φορολογικού στοιχείου το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% της αξίας του,

– για εικονικά στοιχεία πρόστιμο στο 50% της αξίας του,

– για επιστροφή ΦΠΑ με εικονικά φορολογικά στοιχεία ή αποφυγή καταβολής ΦΠΑ βάσει τέτοιων στοιχείων πρόστιμο στο 50% του φόρου που καρπώθηκε παρανόμως.

Ο κώδικας θέτει επίσης πενταετές όριο για την παραγραφή τού δικαιώματος επιβολής φόρων, εφ’ όσον ο φορολογούμενος δεν διαπράξει φοροδιαφυγή, οπότε και η σχετική προθεσμία θα παρατείνεται στα 20 έτη.

Πρόστιμα θα επιβάλλονται όχι όμως μόνο στους εκδότες των πλαστών τιμολογίων, αλλά και στους λήπτες, και θα είναι ίσα με το 25% της αξίας τέτοιων τιμολογίων.