Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η πρώτη δόση του τέλους επιτηδεύματος Νομικών Προσώπων Οικ.Ετους 2012

Τις ταυτότητες οφειλών του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων της χρήσης 2011 ανάρτησε στο Taxisnet η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
 
Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τaxisnet, μπαίνοντας στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»  και επιλέγοντας «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης», μπορούν να ενημερωθούν για την οφειλή του τέλους επιτηδεύματος που αφορά στη χρήση 2011.
 
Σε κάθε βεβαιωμένο στις ΔΟΥ χρέος αντιστοιχεί μία Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τον ΑΦΜ του οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 ψηφία) και λοιπά στοιχεία βεβαίωσης της οφειλής.

Οι ταυτότητες οφειλών του τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.) της χρήσης 2012 δεν είναι ακόμη  διαθέσιμες στον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ.

Το 2011 οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα, εφόσον τηρούσαν βιβλία Β` ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνταν σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανερχόταν ως εξής:

-Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 400 ευρώ ετησίως.

– Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 500 ευρώ ετησίως.
 
– Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Σημειώνεται πως οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα πλήρωσαν το 2013 αυξημένο τέλος επιτηδεύματος σε σχέση με το ανωτέρω.

WWW.TAXISNET.GR