Παράταση για το έντυπο Ε9 εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει το χρονικό όριο  υποβολής του εντύπου Ε9 για την ακίνητη περιουσία, δίνοντας δύο διαφορετικές προθεσμίες:

1. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (αντί για τις 15) για όσους είχαν κατά τη διάρκεια του 2012 μεταβολές στα στοιχεία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων (μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές κ.λπ.)

2. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 για όσους πρέπει να επικαιροποιήσουν τα τα στοιχεία των αγροτεμαχίων, των αγρών, των βοσκοτόπων και των λοιπών εκτάσεων γης εκτός σχεδίων πόλεων. Ως γνωστόν, οι κάτοχοι τέτοιων εκτάσεων πρέπει να συμπληρώσουν τα πρόσθετα στοιχεία του Ε9, ανεξάρτητα από το αν είχαν μεταβολές στη διάρκεια του 2012 .

Οι παρατάσεις έχουν προταθεί από ομάδα φοροτεχνικών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με τις νέες προθεσμίες δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην επιβολή του ΦΑΠ για το 2013, αφού οι δηλώσεις για τα κτίσματα θα υποβληθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Όσο για τις άλλες εδαφικές εκτάσεις, αυτές δεν υπάγονται στον ΦΑΠ, οπότε δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης.

www.money-money.gr