Έως και 100 δόσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία – Σε σχέση όμως με τις τραπεζικές καταθέσεις

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία χρέη που έχουν κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-12, μπορούν να τα ρυθμίσουν έως και σε 46 μηνιαίες δόσεις, αν όμως δεν έχουν μεγάλα ποσά υπολοίπων στις τραπεζικές τους καταθέσεις.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο στη ρύθμιση μπορούν να μπουν και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πάψει να ασκούν δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενοι ή δεν είχαν ποτέ την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου αλλά οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία χρέη μέχρι 5.000 ευρώ, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-12.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες και οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία χρέη μέχρι 5.000 ευρώ, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-12, έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλόμενων έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ.

Πηγή: www.newmoney.gr