Ανάρτηση στο διαδίκτυο για όσους δεν υποβάλουν ΦΠΑ και εμπλοκή και των συναλλασσομένων επιχειρήσεων μαζί τους

Λίστες με επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν υποβάλουν καν δηλώσεις ΦΠΑ, σχεδιάζει να αναρτά στο διαδίκτυο το υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί έτσι να θέσει «εκτός αγοράς» δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εισπράττουν αλλά δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ στο δημόσιο.

Σε ειδική σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών εξετάστηκαν μέτρα και κυρώσεις που θα βάλουν φραγμό στην συνήθη πρακτική πολλών επιχειρηματιών να μην υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κάθε μήνα ή τρίμηνο. Λόγω της έλλειψης ρευστότητος 1 στους 4 επιτηδευματίες δεν υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ, ακόμα και αν δεχτούν όχληση από την εφορία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 70.000-100.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες παρακρατούν συστηματικά τον φόρο και προτιμούν να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα, παρά να πληρώσουν έστω και μία δόση –από τις τρεις που προβλέπει ο νόμος- για το ΦΠΑ που οφείλουν.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη το μηχανισμό και θα δημοσιεύει στο διαδίκτυο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των επιτηδευματιών αυτών, δυσφημίζοντάς τους στην αγορά. Απειλεί όμως με πρόστιμα ακόμα και όσους συναλλάσσονται μαζί τους.

Από το 2011 υπάρχει η νομοθεσία δημοσιοποίησης στοιχείων φοροπαραβατών, προκειμένου να ενημερώνονται οι συναλλασσόμενοι με αυτούς. Μεταφέρει μάλιστα σε αυτούς την ευθύνη να ελέγχουν με ποιον συναλλάσσονται, με κίνδυνο να βρεθούν μπλεγμένοι και αυτοί σαν παραβάτες! Για το σκοπό αυτό η ΓΓΠΣ έχει ετοιμάσει ήδη και ηλεκτρονική εφαρμογή αναγνώρισης των ΑΦΜ νομικών προσώπων μέσω διαδικτύου.

Έτσι, τιμολόγια για πωλήσεις που θα εκδίδουν ή λαμβάνουν νόμιμες επιχειρήσεις από παραβάτες, δεν θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση φόρου κατά τον  έλεγχο από την εφορία.

Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζεται να εφαρμοστεί:

– κάθε μήνα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών λίστα με τα ΑΦΜ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

– πριν τη δημοσίευση των ΑΦΜ τους στο διαδίκτυο, οι ΔΟΥ θα προειδοποιούν τους φοροπαραβάτες  τηλεφωνικά ή μέσω email και θα τους καλούν να υποβάλουν την περιοδική  δήλωση ΦΠΑ που παρέλειψαν. Όσοι κωφεύουν, θα βλέπουν τους ΑΦΜ τους δημοσιευμένους στο διαδίκτυο.

– με τη δημοσιοποίηση των ΑΦΜ των φοροπαραβατών, όλοι οι πελάτες και προμηθευτές στην αγορά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγχουν μέσω ίντερνετ πριν κάθε συναλλαγή, αν ο επιτηδευματίας της προτίμησής τους έχει υποβάλει ή όχι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

– σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση ή επιτηδευματίας προχωρήσει σε συναλλαγή με επιχείρηση ή επιτηδευματία που δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ, η εφορία θα έχει το δικαίωμα να μην αναγνωρίζει το τιμολόγιο και κατά συνέπεια δεν θα είναι δυνατή η έκπτωση του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Πηγή: www.newmoney.gr