Ανοιχτό παραμένει το TAXISnet, αλλά για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Εκπρόθεσμες θεωρούνται πλέον όσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται στο σύστημα ΤΑΧISnet μετά τις 8:00 το πρωί της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου. Το σύστημα παραμένει ανοικτό και υποδέχεται κανονικά τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όμως επειδή οι δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει για την περίπτωση αυτή η ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

1) Τα ποσά των αποδείξεων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι (στον κωδικό 049 του πίνακα 7), για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο δεν υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση με αποτέλεσμα, σε κάθε περίπτωση, να προκύπτουν πρόσθετες επιβαρύνσεις που ισοδυναμούν με το 10% του 25% του δηλωθέντος ή τεκμαρτού ετησίου εισοδήματος.

2) Επιπλέον, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των δαπανών για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κι έτσι ο αναλογών φόρος εισοδήματος δεν μειώνεται μέχρι ποσοστού 10% των δαπανών αυτών.

3) Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει επιπλέον φόρος για πληρωμή, οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται επιπλέον με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Εάν πάντως από την εκπρόθεσμη δήλωση δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει επιστροφή φόρου (παρά τις πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω απώλειας των δικαιωμάτων έκπτωσης δαπανών και αναγνώρισης των αποδείξεων), τότε προβλέπεται η επιβολή ενός αυτοτελούς προστίμου, από 117 έως 1.170 ευρώ. Συνήθως, σε τέτοιες λίγες περιπτώσεις, βεβαιώνεται το ελάχιστο πρόστιμο των 117 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια, με τον «συμβιβασμό» που επέρχεται με την Εφορία, πέφτει στο 1/3 δηλαδή περιορίζεται στα 39 ευρώ.

 Πηγή.     www.money-money.gr