Υποχρεωτικό φέτος το Ε9 για εκατομμύρια ιδιοκτήτες γης

Εκατομμύρια φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2013 εκτάσεις γης σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκότοπους και λοιπές εδαφικές εκτάσεις) θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ε9 του 2013, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, για να προσθέσουν ορισμένα ακόμη στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «ειδικά για το έτος 2013, οι φορολογούμενοι οι οποίοι, κατά την 1η-1-2013, έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (“Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9”), προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν».

Τα νέα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν

Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, τα νέα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (στο Ε9) του έτους 2013 είναι τα εξής:

1. Ο δωδεκαψήφιος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), προσωρινός ή οριστικός, εφόσον υπάρχει.
2. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον το ακίνητο την 1η Ιανουαρίου 2013 ήταν ηλεκτροδοτούμενο ή κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ηλεκτροδοτείται.
3. Η συνολική επιφάνεια των κατοικιών-μονοκατοικιών που βρίσκονται σε κάθε αγροτεμάχιο, αγρό, βοσκότοπο ή άλλη έκταση γης εκτός σχεδίου.
4. Η επιφάνεια των αποθηκών, γεωργικών κτισμάτων, επαγγελματικών στεγών ή άλλων ειδικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου αγρού, βοσκοτόπου ή άλλης έκτασης γης εκτός σχεδίου.
5. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου αγρού, βοσκοτόπου ή άλλης έκτασης γης εκτός σχεδίου.
6. Το μήκος της πρόσοψης ή το άθροισμα των προσόψεων κάθε επαγγελματικής στέγης.
7. Το μήκος της πρόσοψης ή το άθροισμα των προσόψεων κάθε οικοπέδου.

Μόνο τα νέα στοιχεία

Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα δηλώσουν από την αρχή όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους και υπάρχουν ήδη μέσα στο έντυπο Ε9, αλλά μόνο τα παραπάνω νέα στοιχεία που ζητούνται.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το Ε9 του 2013 θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέχρι τις 15-9-2013, και όσοι φορολογούμενοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2012 αλλαγές στα στοιχεία των ακινήτων, τα οποία είχαν δηλώσει με προηγούμενα έντυπα Ε9 κατά τα έτη 2005-2012.

Όσοι μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητο

Στο Ε9 του 2013 πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των ακινήτων που απέκτησαν ή μεταβίβασαν κατά τη διάρκεια του 2012, καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων στα οποία κατά τη διάρκεια του 2012 επήλθαν μεταβολές στον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στο είδος των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Βάσει εξάλλου ορισμένων ακόμη διευκρινίσεων που έδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, με την ίδια ανακοίνωση, τα αυθαίρετα κτίσματα, οι ημιυπαίθριοι και οι λοιποί χώροι που μετατράπηκαν παράνομα σε χώρους κύριας χρήσης, πρέπει να δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση στο Ε9.

Αυθαίρετα και ημιυπαίθριοι

Στην ανακοίνωση αναφέρονται, ειδικότερα, τα εξής σχετικά με τα αυθαίρετα και τους ημιυπαίθριους:

-Τα κτίσματα των ακινήτων πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση Ε9 σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση.

-Οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν με το ν.3843/2010, οι οποίοι δεν είχαν αναγραφεί στη δήλωση Ε9, δεν απαιτείται να αναγραφούν, εκτός αν για κάποια άλλη αιτία απαιτείται η δήλωσή τους (π.χ. αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος, μεταβίβαση, αλλαγή ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ.).

– Οι βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης με το ν.3843/2010, εφόσον είχαν δηλωθεί ως βοηθητικοί χώροι, δεν απαιτείται να αναγραφούν ως χώροι κύριας χρήσης, εκτός αν για κάποια άλλη αιτία απαιτείται η αναγραφή τους (π.χ. αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος, μεταβίβαση, αλλαγή ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ.). Εφόσον όμως δεν είχαν δηλωθεί ποτέ, ούτε ως βοηθητικοί χώροι, απαιτείται η αναγραφή τους από το επόμενο έτος της ημερομηνίας βεβαίωσης της πολεοδομίας για την πληρότητα του φακέλου τακτοποίησης.

-Τα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με το ν.4014/2011, αναγράφονται στη δήλωση Ε9 από το επόμενο έτος της υποβολής δήλωσης τακτοποίησης.

www.money-money.gr