Δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για 230.000 ανασφάλιστους

Αρχίζει την προσεχή Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ανασφάλιστους πολίτες, ώστε να αποκτήσουν εισιτήρια δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Το πρόγραμμα που αφορά περίπου 230.000 ανασφάλιστους, εντάσσεται στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 και   θα καλύψει  πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν απολέσει λόγω ανεργίας τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πρώην ασφαλισμένοι Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ -και προστατευόμενα μέλη της οικογένειας- οι οποίοι απώλεσαν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα (έως τις 15/4/2013 για το ΙΚΑ και έως τις 15/2/2013 για τα υπόλοιπα Ταμεία) και που έχουν χαμηλό εισόδημα:

ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ οι άγαμοι και οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ οι έγγαμοι.

Τα αιτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.healthvoucher.gr, είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 2/9/2013 και συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απευθυνθεί για την αίτησή του σε ΚΕΠ, θα πρέπει να επιδείξει στον υπάλληλο αποδεικτικό ταυτότητας, το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους 2011 ή 2012 και επίσημο έγγραφο όπου αναφέρεται ο ΑΜΚΑ.

Τα αιτήματα αξιολογούνται ηλεκτρονικά κατά σειρά που υποβάλλονται, με διασταύρωση των ηλεκτρονικών αρχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. και του TAXIS. Τόσο η θετική όσο και η αρνητική αξιολόγηση της αίτησης θα γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον αιτούμενο.

Στη θετική αξιολόγηση ο δικαιούχος εκτυπώνει το «εισιτήριο υγείας»

Η αρνητική αξιολόγηση συνοδεύεται με αιτιολόγηση και, σε περίπτωση καταχώρισης εκ παραδρομής εσφαλμένων στοιχείων, δίνεται η δυνατότητα ορθής επανυποβολής.

Το κάθε «εισιτήριο» είναι ατομικό και αντιστοιχεί σε τρεις ιατρικές επισκέψεις και ένα «σετ» διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο επιλέγει ο γιατρός. Ειδικό «εισιτήριο» εκδίδεται σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Αυτό θα καλύπτει από τρεις έως επτά ιατρικές επισκέψεις ανά τρίμηνο (1ο τρίμηνο επτά επισκέψεις, 2ο τρίμηνο πέντε επισκέψεις και 3ο τρίμηνο τρεις επισκέψεις). Ο κάτοχος του Health Voucher θα μπορεί να επιλέξει ελεύθερα γιατρό και μονάδα υγείας από κατάλογο που θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή www.healthvoucher.gr. Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ και γιατροί του ΕΣΥ, μονάδες του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων κ.ά.), πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ και διαγνωστικά εργαστήρια που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Πηγή. www.forologikanea.gr