Άρχισαν να συμψηφίζουν “κόκκινα” δάνεια με καταθέσεις δανειοληπτών οι τράπεζες

Σε συμψηφισμό των “κόκκινων” δανείων με τις καταθέσεις δανειοληπτών προχωρούν πλέον οι τράπεζες. Σχετικά σημειώματα συμψηφισμού θα λάβουν τις προσεχείς ημέρες όλοι οι δανειολήπτες που δεν έχουν σπεύσει να ρυθμίσουν τα δάνεια τους και έχουν καταθέσεις στον ίδιο όμιλο τραπεζών, αλλά και πέρα από αυτόν.

Μάλιστα τα σχετικά σημειώματα αναφέρουν τα εξής:

“Με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι την απαίτηση ποσού ευρώ… που έχουμε εναντίον σας στην υπ’ αριθμόν… σύμβαση που κλείστηκε οριστικά τις… συμψηφίζουμε με ισόποσο μέρος της απαίτησης σας από τον υπ’ αριθμόν… λογαριασμό σας καταθέσεων του οποίου είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με σημερινό υπόλοιπο ευρώ… , το υπόλοιπο του οποίου μετά τον παρόνα συμψηφισμό περιορίζεται σε ευρώ… (ή μηδενίζεται)”

Το  κείμενο θα συνοδεύει η παρατήρηση ότι:

“το παραπάνω ποσό θα σας καταλογισθεί σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Η τράπεζα επιφυλάσσεται εναντίον σας και εναντίον κάθε άλλου ενεχομένου για την είσπραξη του υπολοίπου της απαίτησης από την παραπάνω αιτία”

Όπως γράφει η “Καθημερινή”, σύμφωνα με την απόφαση 1812/2007 το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου έχει κρίνει ότι ακόμα και στην περίπτωση συνδικαιούχων η τράπεζα μπορεί να συμψηφίζει την απαίτηση  που έχει σε ολόκληρο το υπόλοιπο του κοινού λογαριασμού του οποίου ο οφειλέτης είναι συνδικαιούχος εκτός αν οφειλέτης δεν έχει υπογράψει το άνοιγμα του λογαριασμού ούτε έχει προχωρήσει σε συναλλαγή, οπότε η τράπεζα δεν μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό.

Αντίθετα δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός ή κατάσχεση επί απαιτήσεων από μισθούς (εξαιρείται η αποζημίωση απόλυσης), συντάξεις, ή ασφαλιστικές παροχές που η καταβολή τους γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Τειρεσίας

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα,  η Ελληνική Ενωση Τραπεζών  έχει συστήσει ομάδα εργασίας με σκοπό τον εμπλουτισμό των στοιχείων της “Τειρεσίας” ΑΕ – που καταγράφει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και τις συνολικές οφειλές των δανειοληπτών – ώστε να διευκολυνθούν οι τράπεζες να εντοπίσουν κακοπληρωτές με … υψηλές καταθέσεις.

Η ομάδα θα εξετάσει διεθνείς πρακτικές αλλά και άλλες εναλλακτικές λύσεις ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να διαπιστώσουν αν κάποιος που αθετεί την υποχρέωση του διατηρεί καταθέσεις σε άλλες ανταγωνιστικές τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα δεν μπορεί μία τράπεζα να αντλεί στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις που μπορεί να διατηρεί κάποιος πελάτης της σε άλλη τράπεζα.

Όπως γράφει η “Καθημερινή”, μετά το τελευταίο κύμα συγχωνεύσεων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, εντοπίστηκαν χιλιάδες περιπτώσεις δανειοληπτών που δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν καταθέσεις σε άλλες τράπεζες.

Για παράδειγμα, πελάτης διατηρούσε δάνειο 200.000 ευρώ στην Εμπορική, το οποίο δεν αποπληρώνει, και ταυτόχρονα διαθέτει καταθέσεις στην Alpha ύψους 300.000 ευρώ.  Ανάλογα περιστατικά έχουν εντοπίσει στον όμιλο Πειραιώς, στην Εθνική καθώς και στη Eurobank. Εκτιμήσεις στελεχών τραπεζών κάνουν λόγο για αριθμό 10.000 έως 20.000 πελατών που δεν πληρώνουν τα δάνεια τους, αν και διατηρούν υψηλές καταθέσεις.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι το τελευταίο πράγμα που επιθυμεί σήμερα μια τράπεζα είναι να προχωρήσει σε κατάσχεση και εν συνεχεία σε πλειστηριασμό, αφού το κόστος είναι μεγάλο και οι διαδικασίες χρονοβόρες.

Πηγή: www.newmoney.gr