Ποιοι ανασφάλιστοι δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρκακευτική περίθαλψη

Δωρεάν δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες πρόληψης και παρακολούθησης θα έχουν χιλιάδες ανασφάλιστοι και με χαμηλά εισοδήματα πολίτες. Οι τελευταίοι θα πρέπει απ’ τις 2 Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.healthvoucher.gr ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Μέχρι το τέλος του 2013 στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 100.000 πολίτες και επιπλέον 100.000 το 2014, ενώ στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να συμπεριληφθούν ακόμα περισσότερα άτομα από το 2014 και μετά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια. Σημειωτέον το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ

*που έχασαν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και

*που το ατομικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ ή τα 25.000 ευρώ (άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των συζύγων) στην περίπτωση των έγγαμων

Με το εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης που θα αποκτούν οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ή να έχουν:

*επισκέψεις σε γιατρό προκειμένου να αξιολογηθούν και να παραπεμφθούν για

*περαιτέρω έλεγχο, διεξάγοντας ένα σύνολο προληπτικών και εν μέρει διαγνωστικών

*εξετάσεις (θα εξαρτάται από το κόστος των εξετάσεων), σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, ή σύμφωνα με την ειδική κατάστασή τους

*εργαστηριακές εξετάσεις

*αξιολόγηση/ διάγνωση/ αγωγή υγείας, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας κατά την επίσκεψή σε γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

*παρακολούθηση περιπτώσεων κύησης.

Πηγή: www.newmoney.gr