Από κόσκινο οι λογαριασμοί ελευθέρων επαγγελματιών με καταθέσεις πάνω από 200.000 ευρώ

Από  κόσκινο θα περάσει το υπουργείο Οικονομικών τους ελεύθερους επαγγελματίες με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ ετησίως, αλλά ακόμα και στα συνδεδεμένα με αυτούς άτομα που έχουν μπει συνδικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Ως «ύποπτες» θα εξετάζονται όμως και οι αναλήψεις ή καταθέσεις μετρητών που κάνει ο επαγγελματίας.

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, υποχρεώνει τις τράπεζες να αποστείλουν στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων πλήρη φάκελο με τα στοιχεία ελευθέρων επαγγελματιών με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ. Τα στοιχεία που θα ελεγχθούν αφορούν τα έτη 2011 και μετά ενώ, με βάση την απόφαση, στο στόχαστρο της εφορίας θα βρεθούν και οι συνδικαιούχοι των λογαριασμών τους, όπως συνεταίροι, συγγενικά πρόσωπα κ.α. που θα ελεγχθούν ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή επειδή έχουν τόσο υψηλές καταθέσεις!

Οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2011 έως τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ για το 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Από το 2014 οι τράπεζες θα στέλνουν διαβίβαση τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς έως τις 30 Απριλίου. Με βάση τη λίστα αυτή, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ξεκινήσει διασταυρώσεις και έλεγχο στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπισθούν περιπτώσεις κρυφών εισοδημάτων, απόκρυψης τεκμηρίων διαβίωσης και αδήλωτες αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα).
 
Τα στοιχεία που ζητά, με βάση την απόφαση Στουρνάρα, από τις τράπεζες το υπουργείο Οικονομικών, για κάθε ελεύθερο επαγγελματία με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ:, περιλαμβάνει:
 
1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει
3) Επώνυμο
4) Όνομα
5) Πατρώνυμο
6) Ημερομηνία Γέννησης
7) Υπηκοότητα
8) Αρ. Δελτίου ταυτότητας ή  Διαβατηρίου
9) Επαγγελματική δραστηριότητα
10) Διεύθυνση
11) Τηλέφωνο
12) Λογαριασμοί πελάτη
13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων
14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων
15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους
16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
17) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους
 
 Για τον προσδιορισμό του κινδύνου φοροδιαφυγής των πελατών τους, οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπόψη τους και τα εξής στοιχεία:

– Πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (π.χ. ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.).
– Κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη, νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο.
– Αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη.
– Σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων.
– Πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους.
– Δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.
 
Με την απόφαση Στουρνάρα ορίζεται και ότι αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες και για επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα), στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν:

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.
3) Επωνυμία.
4) Διεύθυνση.
5) Νομική Μορφή.
6) Ενεργοί Νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.).
8) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).
9) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη
10) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη
11) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους.
12) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.
13) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

Πηγή: www.newsmoney.gr