10 σημεία που πρέπει να ελέγξετε πριν στείλετε οριστικά τη φορολογική σας δήλωση

Δέκα σημεία που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα πριν οριστικοποιήσετε την ηλεκτρονική αποστολή της φορολογικής σας δήλωσης μέσω του TAXISnet, υποδεικνύει σήμερα το money-money.gr. Ένας προσεκτικός έλεγχος στα σημεία αυτά, πριν «κλικάρετε» για την οριστική υποβολή της δήλωσή σας, μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε σημαντικά λάθη ή παραλείψεις και να σάς γλιτώσει από άδικες χρεώσεις και αφάνταστη ταλαιπωρία.

Η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων είναι φέτος επίπονη για όλους μας λόγω των πρωτόγνωρων αλλαγών που εφαρμόζονται τόσο στον τρόπο υποβολής, που είναι πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονικός, όσο και στην ισχύουσα νομοθεσία (υποχρεωτική δήλωση όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων του έτους 2012, υποχρεωτική δήλωση αριθμών παροχής ρεύματος κατοικιών, ΑΜΚΑ παιδιών, ΑΦΜ ενηλίκων προστατευόμενων τέκνων κ.λπ.).

Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά, ένα ένα τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσετε τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωση της δήλωσης σας πριν την υποβάλλετε οριστικά μέσω του TAXISnet:

Έλεγχος για την ορθή μεταφορά των ποσών των φορολογητέων εισοδημάτων.

1) Bεβαιωθείτε ότι μεταφέρατε ορθά στη φορολογική δήλωση τα ποσά των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων σας από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις, επιδόματα, αμοιβές παροχής υπηρεσιών και λοιπές απολαβές. Ελέγξτε τα ποσά των εισοδημάτων που αναγράφουν οι βεβαιώσεις αποδοχών, επαναλάβετε τυχόν αθροίσεις ποσών από διαφορετικές βεβαιώσεις ίδιας κατηγορίας αποδοχών και διασταυρώστε τα ποσά που βρήκατε με τα ποσά που έχετε αναγράψει στη δήλωση για να δείτε εάν έχετε κάνει κάποιο λάθος.

Έλεγχος για την ορθή αναγραφή των ποσών των φόρων που παρακρατήθηκαν

2) Βεβαιωθείτε ότι αναγράψατε σωστά στη δήλωση τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε αναγράψει τα σωστά ποσά υπάρχει κίνδυνος, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, να χρεωθείτε με φόρο που ήδη έχει πληρώσει!

Έλεγχος για τυχόν παράλειψη αναγραφής παρακρατηθέντων φόρων

3) Ελέγξτε εάν ξεχάσατε να αναγράψετε στη δήλωση κάποιο ποσό φόρου που παρακρατήθηκε. Εάν δεν δηλώσετε τα ποσά των φόρων που ήδη παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά σας το 2012 θα κληθείτε να τα ξαναπληρώσετε με το εκκαθαριστικό σας!

Δήλωση παρακρατηθέντων ποσών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

4) Ειδικά φέτος, εάν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Δεν πρέπει δηλαδή να παραλείψετε τη συμπλήρωση των νέων κωδικών 333-334 που προστέθηκαν στον πίνακα 8 στην 4η σελίδα του εντύπου της δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγράψετε τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές σας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Τα ποσά αυτά αναγράφονται σε ξεχωριστή στήλη σε κάθε βεβαίωση αποδοχών που έχετε λάβει. Τα προκαταβληθέντα αυτά ποσά πρέπει οπωσδήποτε να τα δηλώσετε, προκειμένου να αφαιρεθούν από τα ποσά εισφοράς που αναλογούν στα συνολικά εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012 από όλες τις πηγές. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε «αναπάντεχες» επιβαρύνσεις. Κι αυτό γιατί αν δεν αναγράψετε τα παρακρατηθέντα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης δεν θα γίνει συμψηφισμός και θα κληθείτε να πληρώσετε για δεύτερη φορά την εισφορά, για ήδη φορολογημένες αποδοχές!

Αναγραφή του ποσού των αποδείξεων που μαζέψατε το 2012.

5) Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τον κωδικό 049 του πίνακα 7 με το ποσό της συνολικής αξίας των αποδείξεων που συγκεντρώσατε για καταναλωτικές δαπάνες του έτους 2012. Το ποσό που θα δηλώσετε θα πρέπει να ανέρχεται στο 25% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός σας. Αν το ποσό που θα δηλώσετε αντιστοιχεί σε χαμηλότερο ποσοστό τότε θα πληρώσετε φόρο 10% επί του ποσού που υπολείπεται μέχρι το επίπεδο του 25%. Αν ξεχάσετε να δηλώσετε το ποσό των αποδείξεων, τότε θα πληρώσετε επιπλέον φόρο 10% για το 25% του εισοδήματός σας!

Δήλωση όλων των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση φόρου

6) Μην παραλείψετε, επίσης, να δηλώσετε στους υπόλοιπους κωδικούς του πίνακα 7 τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε το 2012, για τις οποίες η φορολογική νομοθεσία προβλέπει εκπτώσεις φόρου. Οι δαπάνες αυτές είναι, κυρίως, τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, τα νοσήλια, οι τόκοι στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, τα ενοίκια κύριας κατοικίας, τα ενοίκια για τη στέγαση παιδιών που σπουδάζουν, τα ασφάλιστρα ζωής, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας, τα δίδακτρα που πληρώσατε για φροντιστήρια μαθημάτων ή ξένων γλωσσών.

Υποχρεωτική δήλωση όλων των εισοδημάτων πλην τόκων μέχρι 250 ευρώ

7) Μην ξεχάσετε να δηλώσετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, που βρίσκονται στην 3η σελίδα του εντύπου, το άθροισμα των εισοδημάτων του έτους 2012 τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (τόκους καταθέσεων, ομολόγων, REPOS, μερίσματα εταιρειών κ.λπ.) ή απαλλάχθηκαν από τη φορολογία εισοδήματος (επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, μερίσματα, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, κέρδη από μετοχές κ.λπ.). Η δήλωση των εισοδημάτων αυτών είναι φέτος υποχρεωτική. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αναγραφή μόνο τα ποσά των τόκων των καταθέσεων που δεν υπερβαίνουν τα 250 ευρώ. Τα αυτοτελώς φορολογηθέντα ποσά πρέπει να τα αναγράψετε «ελεύθερα φόρου». Δηλαδή πρέπει να δηλώσετε τα ποσά χωρίς τους φόρους που παρακρατήθηκαν. Τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων πρέπει να τα δηλώσετε ξεχωριστά, στους κωδικούς 433-434 του πίνακα 6.

Ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αναγραφή των ποσών των τόκων από καταθέσεις

8) Στον πίνακα 6, στον κωδικό 659 ο σύζυγος και 660 η σύζυγος καλούνται να αναγράψουν τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν το 2012 στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Η δήλωση των τόκων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον τα ποσά αυτά υπερέβησαν τα 250 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Οι τράπεζες έχουν αποστείλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών τα στοιχεία για τα ποσά των τόκων που έχουν πιστωθεί το 2012 στους λογαριασμούς των πελατών τους. Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική φορολογική δήλωσή σας (στην παράγραφο 3 του πίνακα 6, δίπλα από τους κωδικούς 659-660), ειδικό σύνδεσμο (link) μέσω του οποίου μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό πίνακα τα στοιχεία για το ποσό των τόκων που πιστώθηκε το 2012 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό σας, καθώς επίσης και για το ποσό του φόρου παρακρατήθηκε από τους τόκους κάθε λογαριασμού σας. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στον αναλυτικό πίνακα είναι ο αριθμός λογαριασμού, η επωνυμία της τράπεζας στην οποία έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός , το ποσό των τόκων και το ποσό του φόρου παρακρατήθηκε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα έχουν διαπιστώσει πολλοί φορολογούμενοι, πολλά από τα στοιχεία που έχουν σταλεί από τις τράπεζες και έχουν αναρτηθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ, έχουν ελλείψεις και λάθη. Συγκεκριμένα:

α) Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων για τους οποίους τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί δεν εμφανίζουν τους λογαριασμούς τραπεζών που έχουν συγχωνευτεί ή αγοραστεί από άλλες τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση, αν εσείς είσαστε βέβαιοι ότι το συνολικό ποσό των τόκων από τις καταθέσεις σας δεν υπερέβη τα 250 ευρώ το 2012, έχετε το δικαίωμα να αγνοήσετε τα στοιχεία που σας έχουν σταλεί και να μην δηλώσετε καθόλου ποσά τόκων στους κωδικούς 659-660.

β) Σε ορισμένες περιπτώσεις στη στήλη «ποσό» εμφανίζεται το μικτό ποσό των τόκων (το άθροισμα του καθαρού ποσού και του φόρου που παρακρατήθηκε) και όχι το καθαρό που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος στον κωδικό 659 ή 660. Σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται στη στήλη «ποσό» το καθαρό ποσό (χωρίς τον φόρο). Η διαφορετική αυτή απεικόνιση των ποσών δημιουργεί προβλήματα στην σωστή υποβολή της δήλωσης. Για να καταλάβετε ποιο από τα δύο ποσά τόκων αναγράφει η στήλη «ποσό» πρέπει να δειτε εάν το ποσό του φόρου που αναγράφεται δίπλα είναι ίσο η μεγαλύτερο του 10% του αναγραφόμενου ποσού τόκων. Αν ο φόρος είναι ακριβώς ίσος με 10% σημαίνει ότι στη στήλη «ποσό» έχει αναγραφεί το μικτό ποσό, ενώ εάν ο φόρος αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί του ποσού των τόκων, τότε αυτό σημαίνει ότι στη στήλη «ποσό» αναγράφεται ο καθαρός τόκος.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υποχρεούστε να δηλώσετε τόκους, πρέπει να αναγράψετε το άθροισμα των καθαρών ποσών τους, δηλαδή το σύνολο των ποσών που δεν περιλαμβάνουν τον φόρο 10% που παρακρατήθηκε. Το ποσό του φόρου πρέπει να αναγραφεί ξεχωριστά, στον κωδικό 433 από τον σύζυγο και 434 από την σύζυγο.

Σε περίπτωση που ως σύζυγοι έχετε κοινό λογαριασμό ή σε κάθε περίπτωση λογαριασμού στον οποίο έχετε ορίσει συνδικαιούχους, έχετε δικαίωμα να κατανείμετε τα ποσά των τόκων όπως εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστό, μη λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή που υπάρχει στον αναλυτικό πίνακα που έχει αναρτήσει η Γ.Γ.Π.Σ, στην ηλεκτρονική φορολογική σας δήλωση.

Υποχρεωτική αναγραφή αριθμού παροχής ρεύματος για κάθε κατοικία.

9) Φέτος είναι αδύνατο να υποβάλετε τη δήλωσή σας αν δεν αναγράψετε, στον πίνακα 5, τα 9 πρώτα ψηφία από τον «αριθμό παροχής ρεύματος» που υπάρχουν στο ρολόι της ΔΕΗ κάθε κατοικίας σας. Τον «αριθμό παροχής ρεύματος» της κύριας κατοικίας στην οποία διαμείνατε το 2012 πρέπει να τον αναγράψετε υποχρεωτικά στο νέο κωδικό 204 που προστέθηκε στον πίνακα 5. Τον αντίστοιχο αριθμό για την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία σας πρέπει να τον αναγράψετε στον νέο κωδικό 205 και τον αντίστοιχο αριθμό για τυχόν δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία σας πρέπει να τον αναγράψετε στον νέο κωδικό 206 του πίνακα 5. Το σύστημα ΤΑΧΙSNET δεν θα αποδεχτεί τη δήλωσή σας αν προηγουμένως δεν έχετε συμπληρώσει τον «αριθμό παροχής ρεύματος» κάθε κατοικίας σας. Αν μια κατοικία σας δεν έχει ρολόι της ΔΕΗ πρέπει να αναγράψετε ως «αριθμό παροχής ρεύματος» τον αριθμό «999999999».

Έλεγχος για τη δήλωση των στοιχείων των προστατευόμενων τέκνων.

10) Αν είστε οικογενειάρχης, δεν πρέπει να ξεχάσετε τη δήλωση των στοιχείων των παιδιών σας στον πίνακα 9. Φέτος, είστε υποχρεωμένος για πρώτη φορά να αναγράψετε τους Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των παιδιών σας στους νέους κωδικούς 846-849 που προστέθηκαν στον πίνακα 9. Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο τέκνο σας θα πρέπει επίσης να δηλώσετε φέτος υποχρεωτικά στον πίνακα 9 τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Αν ξεχάσετε να δηλώσετε τα στοιχεία ενός ή όλων των παιδιών σας θα πληρώσετε άδικα επιπλέον φόρο, καθώς κατά την εκκαθάριση της δήλωσή σας δεν θα υπολογιστεί το έξτρα αφορολόγητο όριο εισοδήματος για κάθε παιδί που θα έχετε ξεχάσει!

  Πηγή.  www.money.money.gr