Τέλος στο “φορολογείσαι για ότι ακίνητα δηλώσεις”

Στην επικαιροποίηση των δηλώσεων ακινήτων Ε9 θα πρέπει να προχωρήσουν όλοι οι φορολογούμενοι μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Στην επικαιροποίηση των δηλώσεων ακινήτων Ε9 θα πρέπει να προχωρήσουν όλοι οι φορολογούμενοι μέσα στο επόμενο δίμηνο. Αυτό προβλέπει το νέο μνημόνιο ενώ με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να προστεθεί και ένα δεδομένο στις δηλώσεις Ε9 προκειμένου η εφορία να μάθει την πραγματική ακίνητη περιουσιακή κατάσταση κάθε φορολογούμενου και να τη φορολογήσει με βάση τον υπό μελέτη νέο ενιαίο φόρο ακινήτων.

Σύμφωνα με το Capital.gr τόσο στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία εφαρμογής του ελληνικού οικονομικού προγράμματος υπάρχει ειδική αναφορά στο νέο ενιαίο φόρο ακινήτων και ειδικά στα προβλήματα που υπάρχουν για την επιτυχημένη εφαρμογή του. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι οι φορολογούμενοι φορολογούνται για ό,τι δηλώσουν χωρίς να υπάρχει κάποιος μηχανισμός για να εξακριβωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων. Το αποτέλεσμα είναι απόκρυψη ακίνητης περιουσίας ή δήλωσή της με ανακριβή χαρακτηριστικά που έχουν σαν αποτέλεσμα την υποφορολόγησή τους.

Για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα και να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων η τρόικα απαίτησε να επικαιροποιήσουν όλοι οι φορολογούμενοι τις δηλώσεις Ε9 αναγράφοντας σε αυτές μια σειρά από νέα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για διασταυρώσεις επαλήθευσης. Πιο συγκεκριμένα στο Ε9 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν:

-τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος που υπάρχει στο κτίσμα (εφόσον υπάρχει)
-τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου τους

Με βάση αυτά τα δυο στοιχεία το υπουργείο Οικονομικών θα μπορέσει να διαπιστώσει αν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο Ε9 είναι τα πραγματικά. ʽΕτσι θα μπορέσει να διασταυρώσει αν έχει δηλωθεί μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική, αν έχει αποκρυβεί η δήλωση κάποιου περιουσιακού στοιχείου ή αν έχει δηλωθεί λανθασμένη θέση προκειμένου να μειωθεί ο οφειλόμενος φόρος. Επίσης η εφορία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων για τα οποία δεν έχει πληρωθεί το χαράτσι καθώς στους λογαριασμούς της ΔΕΗ εμφανίζονταν άλλα ονόματα.