Λιγότερες δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις μετά την 1η Αυγούστου

Διορία μέχρι 31 Ιουλίου έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί για να ρυθμίσουν σε 48 μηνιαίες δόσεις και με μείωση των προσαυξήσεων, τις οφειλές τους προς το Δημόσιο που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι το τέλος του 2012, με τη λεγόμενη “ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας”.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής και για κάθε μήνα καθυστέρησης υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, οι δόσεις θα μειώνονται αναλόγως .

Δηλαδή, εάν κάποιος υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του τον Αύγουστο, τότε θα μπορεί να πληρώσει το χρέος του έως και σε 47 δόσεις, εάν το κάνει το Σεπτέμβριο θα έχει 46 δόσεις κ.ο.κ.

Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας και ποιοι εξαιρούνται

Οι ρυθμίσεις σε 48 δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων ισχύουν μόνο για τα “παλαιά χρέη” δηλαδή εκείνα που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31/12/2012. Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλλά και μισθωτοί εφόσον το επιθυμούν. Αλλά μέχρι 31-7-2013. Αν υπαχθούν μετά, τότε οι δόσεις θα είναι 47, 46, 46 κ.λπ., ανάλογα με τον μήνα υπαγωγής. Το πλεονέκτημα του προγράμματος αυτού είναι ότι προβλέπει μειώσεις στις προσαυξήσεις.

Αν κάποιος είναι μισθωτός και έχει και Δελτίο Παροχής Υπηρεσίων δεν μπορεί να πάει σε περισσότερες από 48 δόσεις. Πρέπει να υπαχθεί στη ρύθμιση των 48 ή λιγότερων δόσεων.

Έως 100 δόσεις για μισθωτούς-συνταξιούχους

Οι μισθωτοί και λοιποί μη επιτηδευματίες φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες από 48 και μέχρι 100 δόσεις, οποτεδήποτε μέχρι την 31η-12-2013. Όμως αν επιλέξουν αυτό το πρόγραμμα δεν θα μειωθούν καθόλου οι προσαυξήσεις τους.

Οι παλιές ρυθμίσεις

Όσοι είχαν ρυθμίσει χρέη της κατηγορίας αυτής (που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.2012) με παλαιότερη ρύθμιση η οποία είναι ενεργή, μπορούν μεν να ενταχθούν στη “ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας” αλλά μόνο για αριθμό δόσεων ίσο ή μικρότερο από εκείνον που απομένει στην παλαιά ρύθμιση.

Εάν, όμως κάποιοι είχαν παλαιά ρύθμιση και την έχουν χάσει μετά τις 26 Απριλίου 2013 (ή τη χάσουν στο εξής) δεν μπορούν να ενταχθούν στη “ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας”.

Σημειωτέον, ότι όσοι δεν μπορούν να ενταχθούν στη “ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας”, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην λεγόμενη “πάγια ρύθμιση” η οποία ισχύει για όλες τις οφειλές που δημιουργούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και προβλέπει μόνο 12 δόσεις (24 για έκτακτα χρέη, που προέρχονται π.χ. από κληρονομιά ή άλλα έκτακτα γεγονότα). Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει επίσης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω του συστήματος Taxisnet.

Παράδειγμα

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μετά την 31η/7/2013, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που μπορούν να χορηγηθούν μειώνεται κατά μία, για κάθε μήνα που έχει παρέλθει μετά την 31η-7-2013.

Για παράδειγμα, εφόσον η αίτηση υποβληθεί τον Αύγουστο, η εξόφληση των οφειλών μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

α) σε 11 ίσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2014, με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων,

β) σε 23 ίσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2015, με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων,

γ) σε 35 ίσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2016, με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί

ε) σε 47 ίσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2017, με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων.