Τι πρέπει να “τσεκάρετε” πριν υποβάλλετε οριστικά τη φορολογική δήλωση

Του Γεωργίου Πανταζή
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Δέκα σημεία που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα πριν οριστικοποιήσετε την ηλεκτρονική αποστολή της φορολογικής σας δήλωσης μέσω του TAXISnet.  Ένας προσεκτικός έλεγχος στα σημεία αυτά, πριν «κλικάρετε» για την οριστική υποβολή της δήλωσή σας, μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε σημαντικά λάθη ή παραλείψεις και να σάς γλιτώσει από άδικες χρεώσεις και αφάνταστη ταλαιπωρία.

Η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων είναι φέτος επίπονη για όλους μας λόγω των πρωτόγνωρων αλλαγών που εφαρμόζονται τόσο στον τρόπο υποβολής, που είναι πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονικός, όσο και στην ισχύουσα νομοθεσία (υποχρεωτική δήλωση όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων του έτους 2012, υποχρεωτική δήλωση αριθμών παροχής ρεύματος κατοικιών, ΑΜΚΑ παιδιών, ΑΦΜ ενηλίκων προστατευόμενων τέκνων κ.λπ.).

Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά, ένα ένα τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσετε τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωση της δήλωσης σας πριν την υποβάλλετε οριστικά μέσω του TAXISnet:

Έλεγχος για την ορθή μεταφορά των ποσών των φορολογητέων εισοδημάτων.

1) Bεβαιωθείτε ότι μεταφέρατε ορθά στη φορολογική δήλωση τα ποσά των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων σας από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις, επιδόματα, αμοιβές παροχής υπηρεσιών και λοιπές απολαβές. Ελέγξτε τα ποσά των εισοδημάτων που αναγράφουν οι βεβαιώσεις αποδοχών, επαναλάβετε τυχόν αθροίσεις ποσών από διαφορετικές βεβαιώσεις ίδιας κατηγορίας αποδοχών και διασταυρώστε τα ποσά που βρήκατε με τα ποσά που έχετε αναγράψει στη δήλωση για να δείτε εάν έχετε κάνει κάποιο λάθος.

Έλεγχος για την ορθή αναγραφή των ποσών των φόρων που παρακρατήθηκαν

2) Βεβαιωθείτε ότι αναγράψατε σωστά στη δήλωση τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε αναγράψει τα σωστά ποσά υπάρχει κίνδυνος, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, να χρεωθείτε με φόρο που ήδη έχει πληρώσει!

Έλεγχος για τυχόν παράλειψη αναγραφής παρακρατηθέντων φόρων

3) Ελέγξτε εάν ξεχάσατε να αναγράψετε στη δήλωση κάποιο ποσό φόρου που παρακρατήθηκε. Εάν δεν δηλώσετε τα ποσά των φόρων που ήδη παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά σας το 2012 θα κληθείτε να τα ξαναπληρώσετε με το εκκαθαριστικό σας!

Δήλωση παρακρατηθέντων ποσών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

4) Ειδικά φέτος, εάν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Δεν πρέπει δηλαδή να παραλείψετε τη συμπλήρωση των νέων κωδικών 333-334 που προστέθηκαν στον πίνακα 8 στην 4η σελίδα του εντύπου της δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγράψετε τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές σας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Τα ποσά αυτά αναγράφονται σε ξεχωριστή στήλη σε κάθε βεβαίωση αποδοχών που έχετε λάβει. Τα προκαταβληθέντα αυτά ποσά πρέπει οπωσδήποτε να τα δηλώσετε, προκειμένου να αφαιρεθούν από τα ποσά εισφοράς που αναλογούν στα συνολικά εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012 από όλες τις πηγές. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε «αναπάντεχες» επιβαρύνσεις. Κι αυτό γιατί αν δεν αναγράψετε τα παρακρατηθέντα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης δεν θα γίνει συμψηφισμός και θα κληθείτε να πληρώσετε για δεύτερη φορά την εισφορά, για ήδη φορολογημένες αποδοχές!

Αναγραφή του ποσού των αποδείξεων που μαζέψατε το 2012.

5) Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τον κωδικό 049 του πίνακα 7 με το ποσό της συνολικής αξίας των αποδείξεων που συγκεντρώσατε για καταναλωτικές δαπάνες του έτους 2012. Το ποσό που θα δηλώσετε θα πρέπει να ανέρχεται στο 25% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός σας. Αν το ποσό που θα δηλώσετε αντιστοιχεί σε χαμηλότερο ποσοστό τότε θα πληρώσετε φόρο 10% επί του ποσού που υπολείπεται μέχρι το επίπεδο του 25%. Αν ξεχάσετε να δηλώσετε το ποσό των αποδείξεων, τότε θα πληρώσετε επιπλέον φόρο 10% για το 25% του εισοδήματός σας!

Δήλωση όλων των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση φόρου

6) Μην παραλείψετε, επίσης, να δηλώσετε στους υπόλοιπους κωδικούς του πίνακα 7 τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε το 2012, για τις οποίες η φορολογική νομοθεσία προβλέπει εκπτώσεις φόρου. Οι δαπάνες αυτές είναι, κυρίως, τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, τα νοσήλια, οι τόκοι στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, τα ενοίκια κύριας κατοικίας, τα ενοίκια για τη στέγαση παιδιών που σπουδάζουν, τα ασφάλιστρα ζωής, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας, τα δίδακτρα που πληρώσατε για φροντιστήρια μαθημάτων ή ξένων γλωσσών.

Υποχρεωτική δήλωση όλων των εισοδημάτων πλην τόκων μέχρι 250 ευρώ

7) Μην ξεχάσετε να δηλώσετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, που βρίσκονται στην 3η σελίδα του εντύπου, το άθροισμα των εισοδημάτων του έτους 2012 τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (τόκους καταθέσεων, ομολόγων, REPOS, μερίσματα εταιρειών κ.λπ.) ή απαλλάχθηκαν από τη φορολογία εισοδήματος (επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, μερίσματα, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, κέρδη από μετοχές κ.λπ.). Η δήλωση των εισοδημάτων αυτών είναι φέτος υποχρεωτική. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αναγραφή μόνο τα ποσά των τόκων των καταθέσεων που δεν υπερβαίνουν τα 250 ευρώ. Τα αυτοτελώς φορολογηθέντα ποσά πρέπει να τα αναγράψετε «ελεύθερα φόρου». Δηλαδή πρέπει να δηλώσετε τα ποσά χωρίς τους φόρους που παρακρατήθηκαν. Τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων πρέπει να τα δηλώσετε ξεχωριστά, στους κωδικούς 433-434 του πίνακα 6.