Πρόστιμο έως και 1600 ευρώ σε όσους κάνουν εκπρόθεσμη δήλωση

Για το μπάχαλο που δημιουργήθηκε με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ασφαλώς δεν ευθύνεται ο φορολογούμενος. Αυτός όμως θα πληρώσει τα σπασμένα αν η δήλωσή του υποβληθεί εκπρόθεσμα. Το νομοθετικό πλαίσιο, είναι ασφυκτικό για τους καθυστερημένους. Δείτε τις «ποινές» 

1.       Επιβάλλεται προσαύξηση καθυστερημένης υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Δηλαδή, αν με βάση τη φορολογική δήλωση πρέπει να πληρωθεί φόρος 2000 ευρώ, για κάθε μήνα καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ.

2.       Στις δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος (π.χ πιστωτικές) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται ανάλογα και με την εφορία. Συνήθως «παίζει» από 40 έως 100 ευρώ.

Η πιο σημαντική ποινή είναι η μη αναγνώριση των αποδείξεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό που έχετε αναγράψει στον κωδικό 049. Αυτομάτως, θα ενεργοποιηθεί το πρόστιμο μη αναγραφής αποδείξεων το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί της αξίας των αποδείξεων. Δεδομένου ότι οι αποδείξεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 25% του εισοδήματος, το πρόστιμο θα ανέρχεται στο…2,5% του εισοδήματος.

Να γιατί το πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 1600 ευρώ. Τα 1500 ευρώ μπορεί να προέλθουν από τις αποδείξεις και τα 100 ευρώ από την εκπρόθεσμη υποβολή. Φυσικά, εκτός από τις οικονομικές ποινές υπάρχουν και άλλες όπως είναι η καθυστέρηση στην είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης αλλά και όλων των οικονομικών συναλλαγών (π.χ ρύθμιση δανείου) που προϋποθέτουν την ύπαρξη του εκκαθαριστικού.