Πώς πρέπει να γράψετε τους τόκους των καταθέσεων στη δήλωση

Μπαίνοντας στην τρίτη σελίδα του εντύπου και συγκεκριμένα στον πίνακα 6, βλέπουμε να έχει προστεθεί στην αιτιολογία των κωδικών 659 -660 (περίπτωση 3) «Για την εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ»

Η ενημέρωση γίνεται σταδιακά και δίπλα στο “πατήστε εδώ” αναγράφεται πότε έχει ενημερωθεί το σύστημα. Μπορεί λοιπόν να μην έχει γίνει ενημέρωση ακόμη σε κάποιον φορολογούμενο. Έτσι αν δεν παρουσιάζονται τόκοι, προσωρινά δεν θα πρέπει να ανησυχείτε γιατί μπορεί να μην έχει ενημερωθεί ακόμη ο συγκεκριμένος φορολογούμενος.

Όταν πατήσουμε πάνω στο κόκκινο ΕΔΩ μας ανοίγει ένας πίνακας με πέντε στήλες.

Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται ο αύξων αριθμός (Α/Α) στην δεύτερη ο αριθμός λογαριασμού, από τον οποίο εμφανίζονται μόνο τα δυο τελευταία ψηφία. Στην τρίτη στήλη αναγράφεται η τράπεζα που έχει ανοιχθεί ο λογαριασμός. Στις δύο επόμενες στήλες εμφανίζονται το ποσό των τόκων και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί.

Προσοχή: Το ποσό των τόκων στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται μικτό, δηλαδή περιέχει και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί.

Εάν και η σύζυγος έχει δικούς της λογαριασμούς εμφανίζεται αντίστοιχή κατάσταση και για εκείνη.

Στους κωδικούς 659 -660 δεν αναγράφεται τίποτε.

Εμείς θα πρέπει χειρόγραφα να μεταφέρουμε σε αυτούς τους λογαριασμούς:

Α. Το καθαρό ποσό των τόκων στους κωδικούς 659 -660.

Δηλαδή θα πρέπει από το ποσό του αναγράφεται στην στήλη «ΠΟΣΟ» να αφαιρέσουμε το ποσό των φόρων που αναγράφεται στην στήλη «Φόρος που παρακρατήθηκε».

Το αποτέλεσμα αυτής της αφαίρεσης θα το αναγράψουμε στους κωδικούς 659 (υπόχρεος) και 660 (της συζύγου)

Β. Τον φόρο που παρακρατήθηκε στους κωδικούς 433 – 434.

Το ποσό που υπάρχει στην στήλη «Φόρος που παρακρατήθηκε», πρέπει να αναγραφή στους κωδικούς 433 (του υπόχρεου) και 434 (της συζύγου).

Αν για παράδειγμα έχουμε 100 ευρώ στην στήλη «Ποσό» και 10 ευρώ στην στήλη «Φόρος που παρακρατήθηκε», τότε στον κωδικό 659 θα γράψουμε 90 (100-10) και στον κωδικό 433 θα γράψουμε 10.

Συνδικαιούχοι

Σύμφωνα με το υπουργείο οι τόκοι και η παρακράτηση των φόρων εμφανίζονται στον πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού. Έτσι αν έχουμε συνδικαιούχους στον λογαριασμό και θέλουμε να μοιραστούν οι τόκοι σε περισσότερο από ένα φορολογούμενο , τότε μετά τα παραπάνω βήματα (Α και Β) διαιρούμε το καθαρό ποσό των τόκων και το ποσό που έχει παρακρατηθεί με τον αριθμό των συνδικαιούχων και σε κάθε ένα από αυτούς βάζουμε το ποσό που τους αναλογεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το υπουργείο, το ποιος θα εμφανίσει τους τόκους καταθέσεων είναι θέμα πραγματικό. Παραθέτουμε και την σχετική διοικητική θέση του υπουργείου.

«Εγγ. Υ.Ο. Α.Π. Δ12Α1105231/22.7.2011

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τα αρ. πρωτ. 1025717/557/Α0012/06.05.1996, 1080362/1634/Α0012/30.06.1996, 1052802/895/Α0012/04.06.1999, 1075223/147Β/Α0012/07.08.2009 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.

2. Επίσης με την 109465/1132/80012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διαταγές 1088561/1377/Α0012/24.09.1999 και 1022721/29/Α0012/12.03.2002, σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.

4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.»

Συμβουλή: Πριν οριστικοποιήσετε την δήλωση κάντε και έναν έλεγχο – αντιπαραβολή στα ποσά με τα βιβλιάρια και τα extrait των τραπεζών. Το λέμε γιατί συνάδελφοι παρατήρησαν σε ορισμένους λογαριασμούς να υπάρχει στην στήλη «ποσό», το καθαρό ποσό των τόκων και όχι το μικτό.

Τέλος μετά από όλους αυτούς τους υπολογισμούς, μη ξεχάσετε να συμπληρώσετε τυχόν άλλα έσοδα που έχετε και πρέπει να συμπληρωθούν στους κωδικούς 659-660 (μερίσματα από μετοχές ή άλλα έσοδα αφορολόγητα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο).