Επιπτώσεις από μη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής.

Του Γεωργίου Πανταζή
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Τη Δευτέρα εκπνέει η πρώτη προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Οι έχοντες ΑΦΜ που λήγει σε ένα (1) και δύο (2) καλούνται να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωσή τους διαφορετικά θα υποστούν τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής. Υπάρχει όμως ένα «παράθυρο» για νόμιμη υποβολή της δήλωσης αργότερα.

Μέχρι τώρα, το υπουργείο Οικονομικών υποστήριζε ότι η φορολογική δήλωση πρέπει να υποβληθεί με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του υπόχρεου. Αυτό σήμαινε ότι οι φορολογούμενοι, εργένηδες και παντρεμένοι θα έπρεπε να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,
  • Για τα ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
  • Για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
  • Για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,
  • Για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
  • και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Οι συνέπειες εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή μην υποβολής   αυτής είναι οι εξής:

1.       Δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα κάτι που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πληρώνει περισσότερα

2.       Δεν αναγνωρίζονται οι αποδείξεις που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος υφίσταται το πρόστιμο του 10%

3.       Επί του ποσού του φόρου που επιβάλλεται, προστίθενται και προσαυξήσεις.