Φόρος και στη δωρεάν παραχώρηση σπιτιού από γονείς – Παγίδα για νέους επαγγελματίες

Τις πραγματικές του προθέσεις για να επιβάλλει εμμέσως νέου φόρους αποκαλύπτει το ατελείωτο «ράβε-ξήλωνε» στο προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο. Με νέες αλλαγές, ανοίγει ο δρόμος για επιβολή τεκμαρτού μισθώματος σε ακίνητο (ή μέρος αυτού) που παρέχει για παράδειγμα ο γονιός στο παιδί του για την επαγγελματική του εγκατάσταση.

Οι διαθέσεις του υπουργείου είχαν διαφανεί εξ αρχή από το αρχικό σχέδιο νόμου που ετοίμασε και έθεσε προς διαβούλευση. Εκεί δεν υπήρχε εξαίρεση για τις περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης ακινήτου σε παιδί.

Με τις διορθώσεις που επέφερε πριν το  καταθέσει στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών κ.Γιώργος Μαυραγάνης τροποποίησε την διάταξη, φέρνοντάς την στα ισχύοντα ως σήμερα δεδομένα. Συγκεκριμένα η διάταξη έλεγε ότι «το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τμ προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο».

Με μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής όμως, στο παρά ένα της ψήφισης στη Βουλή την Τετάρτη, περιορίζει τη διάταξη αναφέροντας πως η εξαίρεση της δωρεάν παραχώρησης ισχύει μόνο όταν πρόκειται για κύρια κατοικία. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η εξαίρεση από το φόρο ισχύει για ακίνητα “προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία” και μόνο. Άρα δεν απαλλάσσεται από φόρο,   όταν ο γονιός δίνει  ακίνητο στο παιδί του που  δεν χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία  αλλά πχ δηλώνεται σαν επαγγελματική έδρα για τις ανάγκες της εφορίας. Αντιθέτως θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα που φορολογείται, συνυπολογίζεται στα τεκμήρια κλπ φόρους. Προφανώς το μέτρο πλήττει έτσι νέους επαγγελματίες που απλώς δηλώνουν πως φιλοξενούνται σε ένα χώρο του σπιτιού των γονιών ους, αφού θα φορολογηθούν με αντικειμενικές δαπάνες και κριτήρια έμμεσων τεχνικών ελέγχων για αυτές.

Επιχειρηματικές δαπάνες

Με άλλη διάταξη πάντως που προστέθηκε στην αιτιολογική έκθεση (όχι στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί), ορίζεται ξεκάθαρα πλέον οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών ατομικών και προσωπικών εταιριών, αλλά και όλων των άλλων εταιριών, θεωρούνται πλήρως εκπιπτόμενες. Όπως τόνισε και ο κ.Μαυραγάνης μιλώντας στη Βουλή, θα εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές που μια εταιρεία καταβάλει υποχρεωτικά από το νόμο και για την ίδια και για τους εταίρους, επειδή είναι υποχρέωση, για να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα.