Ποια στοιχεία δηλώνουμε για πρώτη φορά στο Ε1 και ποιες είναι οι παγίδες

Η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων είναι επίπονη για όλους τους φορολογούμενους λόγω των πρωτόγνωρων αλλαγών που εφαρμόζονται, τόσο στη μέθοδο υποβολής που είναι πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονική για όλους, όσο και στην ισχύουσα νομοθεσία (υποχρεωτική δήλωση όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων του έτους 2012, υποχρεωτική δήλωση αριθμών παροχής ρεύματος κατοικιών, ΑΜΚΑ παιδιών, ΑΦΜ ενηλίκων προστατευόμενων τέκνων κ.λπ.).

Δείτε στον πίνακα παρακάτω ποια είναι τα νέα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε φέτος στη φορολογική δήλωση:

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΦΕΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είσπραξη αμοιβών εντός του 2013 με την έκδοση αποδείξεων από «μπλοκάκι» 019-020 πίνακα 2
Εισπραχθέντα ενοίκια από την εκμίσθωση κατοικιών επιφάνειας μέχρι 300 τ.μ., αποθηκών και χώρων στάθμευσης. 177-178 του πίνακα 4Ε
Αριθμός παροχής ρεύματος για κάθε κατοικία

στην οποία διαμείνατε το 2012

204, 205, 206 του πίνακα 5
Εισοδήματα έτους 2012 τα οποία απαλλάχθηκαν από το φόρο (επιδόματα τριτέκνων και πολυτέ-κνων, αναπηρικές συντάξεις, υπεραξία από πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ή από πωλήσεις μεριδίων Α/Κ κ.λπ.) ή φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων άνω των 250 ευρώ, τόκοι από ρέπος, έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, επιδόματαεπικίνδυνης εργασίας, μερίσματα από ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) 659 – 660 του πίνακα 6
Ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρα-κρατήθηκε το 2012 από μισθούς και συντάξεις 333 – 334 του πίνακα 8
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για κάθε προστατευόμενο τέκνο 846, 847, 848 και 848 του πίνακα 9
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για κάθε ενήλικο προστατευόμενο τέκνο (φοιτητή, στρατιώτη κ.λπ.) 831, 832, 833 και 844 του πίνακα 9