Οι 10 νέες παγίδες της φορολογικής δήλωσης και πώς να τις αποφύγετε

Δέκα σημαντικές αλλαγές έχει φέτος ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, στο οποίο θα δηλώσουν τα εισοδήματα του 2012 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι εισοδηματίες και όσοι φορολογούμενοι ασκούν ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.

Οι πιο σημαντικές από τις αλλαγές αυτές αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή όλων σχεδόν των εισοδημάτων (είτε φορολογηθέντων είτε απαλλαχθέντων από τη φορολογία), την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης από όλους όσοι έχουν ηλικία 18 ετών και άνω (πλην των ενηλίκων τέκνων που δηλώνονται από τους γονείς τους ως «προστατευόμενα»), την υποχρεωτική αναγραφή των αριθμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις κατοικίες που δηλώνονται (κύριες και δευτερεύουσες) και την αναγραφή των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) για όλα τα προστατευόμενα τέκνα.

Το νέο έντυπο Ε1 πρέπει να υποβληθεί φέτος ηλεκτρονικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, δηλαδή ακόμη και από τους συνταξιούχους, με εξαιρέσεις μόνο όταν υπάρχει τεχνική ή αντικειμενική αδυναμία.

Θεωρητικά, ηλικιωμένοι και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ μπορούν να επικαλεστούν αντικειμενική αδυναμία, αλλά το θέμα εναπόκειται στον έφορο και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω από το υπουργείου.

Η υποβολή του πρέπει να γίνει έως τις 30 Ιουνίου 2013, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών στις ιστοσελίδες www.gsis.gr και www.taxisnet.gr.

Τα 10 σημεία στα οποία επέρχονται αλλαγές στη συμπλήρωση του φετινού εντύπου της φορολογικής δήλωσης είναι αναλυτικά τα εξής:

Δήλωση όλων των εισοδημάτων – Κωδικοι 659-660

1) Οι κωδικοί 659-660 του πίνακα 6, που βρίσκονται στην 3η σελίδα του εντύπου. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει φέτος να δηλωθούν υποχρεωτικά όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που φορολογήθηκαν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, REPOS, μερίσματα εταιρειών κ.λπ.) ή απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ.). Εξαίρεση από την υποχρεωτική αναγραφή θα ισχύσει μόνο για τα ποσά των τόκων που δεν υπερέβησαν τα 250 ευρώ το 2012.

Το όριο των 250 ευρώ θα ισχύσει ανά φορολογούμενο. Δηλαδή στο όριο των 250 ευρώ εντάσσονται οι τόκοι από όλες τις καταθέσεις που έχει στις τράπεζες κάθε φορολογούμενος.

Μέχρι πέρυσι στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 η αναγραφή των προαναφερθέντων εισοδημάτων ήταν προαιρετική. Από φέτος όμως, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή καί αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι δικαιούχοι τους, εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι’ αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Το αποτέλεσμα θα είναι να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Τα τεκμήρια των 18άρηδων – κωδικοί 327-328

2) Οι κωδικοί 327-328 που βρίσκονται στον πίνακα 2 της πρώτης σελίδας του εντύπου. Τους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να συμπληρώσουν οι νέοι ηλικίας 18 ετών και άνω που για πρώτη φορά φέτος είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το εάν απέκτησαν ή όχι εισόδημα το 2012, με εξαίρεση μόνο τα προστατευόμενα τέκνα έως 25 ετών (φοιτητές, στρατιώτες κ.ά.).

Όσοι από τους φορολογούμενους αυτούς χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία (κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα) που ανήκουν στους ίδιους ή σε άλλα πρόσωπα θα πιαστούν στη τσιμπίδα των τεκμηρίων και θα χρειαστεί είτε να καλύψουν τη σχετική δαπάνη διαβίωσης επικαλούμενοι δωρεές από τους γονείς τους είτε να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για να αμφισβητήσουν τα ποσά των τεκμηρίων. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος.

Αν πρόκειται για ενήλικα προστατευόμενα τέκνα τα οποία στηρίζονται οικονομικά εξ ολοκλήρου από τους γονείς τους, τότε τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα ΙΧ που χρησιμοποιούν θα βαρύνουν τους γονείς τους, οι οποίοι θα πρέπει με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να καλύπτουν και τα τεκμήρια των παιδιών τους.

Αμοιβές με “μπλοκάκι” – κωδικοί 019-020

3) Οι νέοι κωδικοί 019-020 που προστέθηκαν στον πίνακα 2 της πρώτης σελίδας του εντύπου. Όσοι φορολογούμενοι εισέπραξαν το 2012 αμοιβές για τις οποίες εξέδωσαν αποδείξεις από δελτίο παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι») οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ουσιαστικά εισοδήματα προερχόμενα από μισθωτές υπηρεσίες, θα πρέπει να αναγράψουν το σημείο «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» που βρίσκεται δίπλα από τον κωδικό 019 ή 020, ώστε κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να υπολογιστεί το τέλος επιτηδεύματος στο ποσό των 500 ευρώ κι όχι στο αυξημένο επίπεδο των 650 ευρώ που ορίστηκε φέτος για όλους τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στην κατηγορία των φορολογουμένων αυτών υπάγονται όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή όσοι εισέπραξαν το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους από 1 μόνο εργοδότη.

Απαλλαγή εμπόρων άνω των 62 ετών από το τέλος επιτηδεύματος – κωδικοί 027-028

4) Οι νέοι κωδικοί 027-028 που προστέθηκαν στον πίνακα 2 της πρώτης σελίδας του εντύπου. Όσοι φορολογούμενοι ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν γεννηθεί μέχρι το τέλος του 1950, δηλαδή έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 62 ετών θα πρέπει να αναγράψουν το σημείο «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» που βρίσκεται δίπλα από τον κωδικό 027 ή 028, προκειμένου να απαλλαγούν πλήρως από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσοι το 2012 ήταν ηλικίας άνω των 62 ετών και συνεπώς απείχαν το πολύ 3 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των 65 ετών εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε (για να μην ξαναπληρωθεί) – κωδικοί 333-334

5) Οι νέοι κωδικοί 333-334 που προστέθηκαν στον πίνακα 8 στην 4η σελίδα του εντύπου της δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2012 εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πρέπει να αναγράψουν τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, προκειμένου τα προκαταβληθέντα αυτά ποσά να αφαιρεθούν από τα ποσά εισφοράς που αναλογούν στα συνολικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 από όλες τις πηγές.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν “αναπάντεχες” επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Κι αυτό γιατί αν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν αναγράψουν τα παρακρατηθέντα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης δεν θα γίνει συμψηφισμός και θα κληθούν να πληρώσουν για δεύτερη φορά την εισφορά για ήδη φορολογημένες αποδοχές.

Εισόδημα από ενοίκια κατοικιών μέχρι 300 τ.μ. – κωδικοί 177-178

6) Οι νέοι κωδικοί 177-178 που προστέθηκαν στον πίνακα 4Ε στη 2η σελίδα του Ε1. Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν από όσους φορολογούμενους εισέπραξαν το 2012 ενοίκια από την εκμίσθωση κατοικιών επιφάνειας μέχρι 300 τ.μ. (για κάθε κατοικία), αποθηκών και χώρων στάθμευσης. Κι αυτό γιατί με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου κωδικού το ακαθάριστο εισόδημα από τις εκμισθώσεις αυτές θα επιβαρυνθεί με συμπληρωματικό φόρο 1,5% κι όχι 3% που ισχύει για τις υπόλοιπες μισθώσεις (κατοικιών επιφανείας άνω των 300 τ.μ., επαγγελματικές και εμπορικές).

Αριθμός παροχής ΔΕΗ – κωδικοί 204-206

7) Οι νέοι κωδικοί 204, 205 και 206 που προστέθηκαν στον πίνακα 5 στην 3η σελίδα της δήλωσης, όπου δηλώνονται οι κατοικίες του φορολογούμενου, προκειμένου να προσδιοριστούν τα τεκμήρια διαβίωσης.

Στους νέους αυτούς κωδικούς πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά οι «αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος» όλων των κατοικιών που δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει ο φορολογούμενος. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι οι αριθμοί αυτοί να διασταυρωθούν με αυτούς που αναγράφονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των οποίων καταβάλλεται το «χαράτσι» στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και να εντοπιστούν οι πραγματικοί υπόχρεοι καταβολής του φόρου αυτού, που σύμφωνα με το νόμο είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών.

Στόχος είναι επίσης να διασταυρωθούν και τα στοιχεία για τον υπολογισμό του φόρου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει λάθη από τη ΔΕΗ και τους λοιπούς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος κατά τον υπολογισμό τους «χαρατσιού» στους εκδοθέντες λογαριασμούς ρεύματος.

Δαπάνες αποκατάστασης κτιρίων  σε ειδικές περιοχές – κωδικοί 037-038

8) Οι κωδικοί για 037-038 που προστέθηκαν στον πίνακα 7 στην 4η σελίδα της δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες αποκατάστασης κτιρίων στις περιοχές του Γερανίου ή του Μεταξουργείου, που πραγματοποίησαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών. Οι συγκεκριμένες δαπάνες θα αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα.

Δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων – κωδικοι 039-040

 

9) Οι κωδικοί για 039-040 που προστέθηκαν στον πίνακα 7 στην 4η σελίδα της δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων στις περιοχές του Γερανίου ή του Μεταξουργείου, που πραγματοποίησαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών. Οι συγκεκριμένες δαπάνες θα αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα.

Αναγραφή ΑΜΚΑ – κωδικοί 846 – 849

10) Οι κωδικοί 846-849 που προστέθηκαν στον πίνακα 9, στην 4η σελίδα του εντύπου της φορολογικής δήλωσης. Σε κάθε έναν από τους κωδικούς αυτούς πρέπει να δηλωθεί ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε προστατευόμενου τέκνου του φορολογούμενου.