Πώς θα ρυθμίσετε το στεγαστικό σας – Οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά

 Έξι μήνες περιθώριο έχουν οι δανειολήπτες προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης του στεγαστικού τους δανείου στην τράπεζα εξασφαλίζοντας δόση ίση με το 30% του εισοδήματός τους για τέσσερα χρόνια. Η υπουργική απόφαση που αποτελεί και το «εναρκτήριο λάκτισμα» της ρύθμισης, υπεγράφη την Παρασκευή και μόλις δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, θα αρχίσει να τρέχει η εξάμηνη προθεσμία.

 Η υπαγωγή στη ρύθμιση, επιτρέπεται μόνο σε όσους πληρούν το σύνθετο πλέγμα των προϋποθέσεων:

1.       Το ακίνητο για το οποίο χορηγήθηκε το δάνειο να είναι κύρια κατοικία

2.       Η αντικειμενική της αξία να μην ξεπερνάει τα 180.000 ευρώ

3.       Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ

4.       Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ

5.       Το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ για τους εργένηδες ή τις 25.000 ευρώ για τους παντρεμένους

6.       Το εισόδημα θα πρέπει να έχει μειωθεί κατά 20% σε σχέση με το 2009

7.       Ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτηδευματίας.

Όλες αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Και αυτά προβλέπονται στην υπουργική απόφαση που υπέγραψε την Παρασκευή ο αρμόδιος υφυπουργός. Μεταξύ των δικαιολογητικών αναμένεται να είναι (σ.σ. αναφέρονται οι πληροφορίες από το προσχέδιο):

1)      φωτοτυπία ταυτότητας

2)      βεβαίωση αποδοχών (για μισθωτούς και συνταξιούχους)

3)      βεβαίωση αμοιβών (για έχοντες εξαρτημένη σχέση εργασίας), εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2010 και το τελευταίο εκκαθαριστικό.

4)      Ε1, Ε2 και Ε3 για τα οικονομικά έτη από το 2010 μέχρι και την υποβολή της αίτησης.

5)      Ε9 του έτους 2009 και μεταβολές του

6)      προς τεκμηρίωση της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη και του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης του ν. 4161/2013.

α) για ακίνητα τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του δανειολήπτη από 01-01-2007 προσκομίζονται  οι τίτλοι ιδιοκτησίας.

β) για ακίνητα τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του οφειλέτη προ της 01-01-2007 προσκομίζεται από τον οφειλέτη είτε επικαιροποιημένο ΕΤΑΚ, είτε υπεύθυνη δήλωση του δανειολήπτη συνοδευόμενη από φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο.  

7)      Φωτοαντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9 και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αντικειμενική αξία κάθε ακινήτου

8)      αντίγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

9)      υπεύθυνη δήλωση του ν. 2479/1997 για το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 4161/2013 και για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο νόμο και υποβάλλονται.

10)   αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και αντίγραφα αιτήσεων προς άλλους πιστωτές φέροντα υπογραφή του άλλου πιστωτή

11)   φωτοτυπία της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (φέρουσα ημερομηνία ανανέωσης κατά μέγιστο 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης)

12)   Η  πιστοποίηση της αναπηρίας και ο προσδιορισμός του ποσοστού αυτής αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, ΚΕ.Π.Α. ΑΣΥΕ), εφόσον το Πιστοποιητικό είναι σε ισχύ.»