Πώς κουρεύονται οι τόκοι από πιστωτικές κάρτες – Τι ρυθμίσεις γίνονται για τις καθυστερημένες οφειλές

Σε μία νέα προσπάθεια για να μειώσουν το ρυθμό αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προχωρούν οι τράπεζες, καθώς 500.000 νοικοκυριά έχουν μεγάλο πρόβλημα να πληρώσουν στην ώρα τους τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια τους, όπως και τις πιστωτικές τους κάρτες.

Οι τράπεζες, μέσω εταιρειών ενημέρωσης, καλούν τα νοικοκυριά να ρυθμίσουν το δάνειο τους, και μάλιστα έχουν έτοιμα πακέτα αναδιαρθρώσεων.

Ο στόχος είναι να μειωθεί η δόση σε επίπεδο που ο δανειολήπτης να μπορεί να την πληρώνει στην ώρα του. Έτσι ώστε από τη μία πλευρά η τράπεζα να μην εγγράφει υπέρογκες ζημιές από τα κόκκινα δάνεια και από την άλλη ο δανειολήπτης να εμφανίζεται συνεπής.

Μείωση της δόσης

Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους που είναι: Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, το «κούρεμα» στο επιτόκιο δανεισμού -υπό προϋποθέσεις- και η πληρωμή μόνο τόκων, ή ακόμα και μέρους των τόκων.

Όλα τα παραπάνω συνήθως εφαρμόζονται συνδυαστικά και ανάλογα με την περίπτωση.

Έτσι, μπορεί να εξορθολογιστεί σιγά- σιγά, η καθυστέρηση στις πληρωμές και το δάνειο να ξαναβρεί το ρυθμό του, ώστε να είναι ενήμερο.

Από τον συνδυασμό της επιμήκυνσης, τη μείωση του επιτοκίου και την πληρωμή μόνο τόκων η δόση ενός δανείου μπορεί να μειωθεί από 50%-70%. Με άλλα λόγια και οι δύο πλευρές (τράπεζες και δανειολήπτες) κερδίζουν χρόνο.

Βέβαια, στο τέλος της περιόδου χάριτος, το πρόβλημα επανέρχεται καθώς τα ποσά που μεταφέρονται κεφαλαιοποιούνται και δανειολήπτης θα βρεθεί μπροστά σε αυξημένες δόσεις και πάλι.

Ωστόσο, έστω και προσωρινά η ελάφρυνση επιτρέπει στο δανειολήπτη να τα βγάλει πέρα αλλά και στην τράπεζα να νοικοκυρέψει την κατάσταση έως ότου φανεί που θα οδηγηθεί η οικονομία και ποια εικόνα θα διαμορφωθεί στην αγορά.

Πότε “κουρεύονται” οι τόκοι

Με τις ρυθμίσεις, ανακεφαλαιοποιούνται οι τόκοι που ενδεχομένως βρίσκονται σε καθυστέρηση. Δηλαδή το σύνολο των τόκων σε καθυστέρηση προστίθενται στο κεφάλαιο και στη συνέχεια ο δανειολήπτης συνεχίζει (χωρίς πλέον να βρίσκεται σε καθυστέρηση) να εξυπηρετεί την οφειλή με αυξημένο κεφάλαιο.

Οι τράπεζες, ενώ απορρίπτουν κάθε έννοια «κουρέματος» στα δάνεια, είναι δεκτικές να απαλείψουν από το σύνολο της οφειλής ένα μέρος από το ποσό που αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των τόκων για πιστωτικές κάρτες.

Δηλαδή, εάν ο πελάτης οφείλει π.χ. 100 ευρώ σε κεφάλαιο και έχουν συσσωρευτεί και ληξιπρόθεσμοι τόκοι 50 ευρώ, σε ορισμένες περιπτώσεις δέχονται τη διαγραφή ενός μέρους των τόκων, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο θα ανακεφαλαιοποιηθεί.

Συνήθως τα ποσά αυτά είναι μικρά, και διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος της οφειλής, και το διάστημα που το προϊόν βρίσκεται σε καθυστέρηση. Κατά μέσο όρο το ποσό αυτό, για μία οφειλή της τάξης των 5.000 σε πιστωτική κάρτα δεν ξεπερνά τα 250-400 ευρώ.