Με τον κλειδάριθμο θα βγάζουμε πλέον όλοι e-Παράβολο

Να περιορίσει ή και να καταργήσει τα παράβολα, σε φυσική μορφή, επιχειρεί η κυβέρνηση και θέλει να στρέψει τα 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν αποκτήσει κλειδάριθμο, να επιλέγουν πλέον το ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet για να προμηθευτούν το παράβολο που χρειάζονται για τις συναλλαγές τους.

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, καθιερώνεται πλέον και ηλεκτρονικό παράβολο. Στην απόφαση γίνεται μνεία για την «ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., πάταξης της γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των φορολογικών συναλλαγών, καθώς και εκπλήρωσης της υποχρέωσης» του Μνημονίου.

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών «προνόησε», σε περίπτωση που ο πολίτης ζητήσει επιστροφή των χρημάτων για τα παράβολο που πλήρωσε, εφόσον δεν το χρησιμοποίησε, να μην μπορεί να το εισπράξει εάν έχει οφειλές στο δημόσιο. Για τους δικαιούχους επιστροφής παραβόλων, η ΓΓΠΣ στέλνει στοιχεία στις αρμόδιες  Δ.Ο.Υ. φορολογίας των δικαιούχων, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές και  ο συμψηφισμός αυτών και εν συνεχεία η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, αν περισσέψει κάτι, στους τραπεζικούς  λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τι είναι το e-Παράβολο

Για πρώτη φορά στο ελληνικό Κράτος, αντί για να χορηγεί τόνους χαρτιού που του κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να τα εκτυπώσει, να τα διακινεί και να τα φυλάσσει, θα ζητά από τους πολίτες, αν και εφόσον έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, να μπαίνουν στην διεύθυνση της ΓΓΠΣ και να αποκτούν έναν μοναδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στο παράβολο που αγοράζουν, πληρώνοντας μέσω ηλεκτρονικής διατραπεζικής, αν θέλουν, το κόστος του. Όταν το e-Παράβολο χρησιμοποιηθεί, ο μοναδικός αριθμός του θα καταργείται.

Συγκεκριμένα ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.

Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή.

Εφόσον χορηγηθεί το e-Παραβόλο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στον φορέα είσπραξης με  γνωστοποίηση σε αυτόν του μοναδικού ψηφιακού κωδικού. Η καταβολή δύναται να πραγματοποιείται   και με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, στον πιστοποιημένο χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης  της Γ.Γ.Π.Σ.  να  ανατρέχει στα παράβολα που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου ή και να ζητά την επιστροφή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού του.