Ξανά στις ΔΟΥ όσοι έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικές δηλώσεις

Το TAXISnet μπλοκάρει την έκδοση εκκαθαριστικού για ένα εκατομμύριο φορολογουμένους που καλούνται για έλεγχο ακόμα και σε απλές περιπτώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου ή το αποτέλεσμα της εκκα-θάρισης είναι χρεωστικό!

Περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι που έχουν ήδη μπει στο σύστημα, κατά τη συ-μπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης είδαν πως αυτό τους προειδοποιεί ότι θα κλη-θούν να καταθέσουν στη ΔΟΥ τα δικαιολογητικά για τα έσοδα και τις δαπάνες που επικα-λούνται, ενώ στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη καταρτίσει σύστημα εντοπισμού «ύ-ποπτων» δηλώσεων, για τις οποίες θα κληθούν για φυσικό έλεγχο μετά την ηλεκτρονική υποβολή του Ε1. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με το «μπάχαλο» που έχει προκληθεί αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δηλώνονται φέτος οι τόκοι των καταθέσεων, δημιουργεί φόβους πως ίσως σύντομα εκτυλιχθούν σκηνές απείρου κάλλους στις αποδεκατισμένες από προσωπικό εφορίες, οι οποίες θα υποδέχονται στίφη φορολογουμένων που θα θέλουν να δώσουν εξηγήσεις και στοιχεία για το πώς συμπλήρωσαν τη φορολογική τους δήλωση.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ακόμα και στην πολύ απλή περίπτωση συνταξιούχου του Δημοσίου ο οποίος δεν έχει άλλα εισοδήματα, η σύζυγός του δεν εργάζεται, έχει στην κυριότητά του ένα σπίτι στην Αθήνα, ένα στην επαρχία και ένα Ι.Χ. 15ετίας 1.400 κυβικών -τα οποία και  δήλωνε από χρόνια- το TAXISnet δεν εκδίδει εκκαθαριστικό προτού γίνει διασταύρωση των τόκων ύψους 800 ευρώ που προέρχονται από τον κοινό λογαριασμό καταθέσεων που τηρεί ο φορολογούμενος μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του. Η δήλωση θα περάσει από κόσκινο, χωρίς να δικαιούται επιστροφή φόρου αφού, αντιθέτως, θα πρέπει να πληρώσει και το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1.350 ευρώ επειδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν παρακράτησε το 2012 την Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης από τη σύνταξη που έδινε στους συνταξιούχους του Δημοσίου! Η εκκαθάριση φόρου θα γίνει σε λίγες μέρες και δεν αποκλείεται να κληθεί να προσέλθει στην Εφορία.

Ωστόσο το σχέδιο «κοσκινίσματος» των δηλώσεων από το υπουργείο Οικονομικών δεν σταματά εκεί. Σχεδιάζει να καλέσει για εξηγήσεις στις ΔΟΥ και εκατομμύρια άλλους φορολογουμένους τους οποίους θεωρεί «υπόπτους» με βάση όσα δηλώνουν στο Ε1 της χρονιάς.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως αυτές για τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου, εφόσον μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) κριθεί πως απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.

Συγκεκριμένα, θα διασταυρώνονται τα δηλωθέντα εισοδήματα, υψηλές δαπάνες, χαμηλά κέρδη, έσοδα από τόκους και δηλώσεις Ε3 όπου δεν έγινε φορολογική αναμόρφωση ή δεν υπογράφονται από λογιστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και ειδικά αν προκύπτει επιστροφή φόρου οποιουδήποτε ύψους -κάτω και από 1.500 ευρώ-, οι δηλώσεις δεν θα εκκαθαρίζονται άμεσα. Η ΓΓΠΣ θα ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής τους πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και εφόσον τα δεχτεί ο επιτόπιος έλεγχος, η ΔΟΥ θα ενημερώνει τη ΓΓΠΣ προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι, θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.