Κάντε «checkup» στη φορολογική σας δήλωση και γλιτώστε χρόνο και χρήμα

Με την παράταση που ανακοινώθηκε, κερδίσαμε λίγο χρόνο ώστε να προετοιμάσουμε σωστά τη φορολογική μας δήλωση. Αν μάλιστα, αποφύγουμε τις κακοτοπίες κάνοντας το σωστό checkup πριν πατήσουμε το κουμπί «αποστολή», έχουμε πιθανότητες να πάρουμε ακόμη και επιστροφή φόρου.

 1. Να συμπληρώσω τις αποδείξεις στον κωδικό 049

Τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει στους τόκους των καταθέσεων αλλά το σημείο από το οποίο μπορείτε να την «πατήσετε» είναι οι αποδείξεις. Θα δηλώσετε αποδείξεις που να αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός σας εκτός αν το εισόδημά σας (ατομικό) υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ οπότε θα βάλετε το πλαφόν των 15.000 ευρώ. Ξεχωριστά θα πρέπει να γίνουν οι υπολογισμοί για τους δύο συζύγους παρά το γεγονός ότι το ποσό θα αθροιστεί και θα φανεί σε έναν κωδικό (049). Ξεχνώντας τις αποδείξεις, επιβαρύνεστε με πρόστιμο 10% επί της αξίας των αποδείξεων που δεν θα δηλώσετε.

 2. Να δηλώσω τον φόρο που παρακρατήθηκε

Οι κωδικοί που ενδιαφέρουν τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους είναι ο 313-314 (για τον φόρο που αναλογεί) και ο 315-316 (για τον φόρο που παρακρατήθηκε). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλώνουν τα ποσά στον κωδικό 605-606.

 3. Να δηλώσω την εισφορά αλληλεγγύης

Φετινή αλλαγή στη φορολογική δήλωση. Μην ξεχάσετε λοιπόν τον κωδικό 333 και 334 στον οποίο θα συμπληρώσετε την εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε από το μισθό σας. Θα γράψετε το ποσό όπως ακριβώς αναφέρεται στην βεβαίωση αποδοχών. 

5. Να αναγράψω το καθαρό εισόδημα από μισθούς σωστά

Αναγράφουμε στη δήλωσή μας το καθαρό εισόδημα από μισθούς δηλαδή το ποσό μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών. Και προσοχή. Είναι δικαίωμά μας να μην δηλώσουμε μισθούς που δεν εισπράξαμε, ακόμη και αν η εταιρεία δεν έχει δηλώσει πτώχευση ή ακόμη και αν δεν έχουμε κάνει επίσχεση εργασίας.

6. Να υπολογίσω αν το τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει το πραγματικό και να προσαρμόσω τις αποδείξεις με βάση το υψηλότερο ποσό.

Αν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από το πραγματικό εισόδημα, φορολογούμαστε με βάση το τεκμαρτό. Φροντίζουμε επίσης να προσαρμόσουμε τις αποδείξεις με βάση το τεκμαρτό εισόδημα για να γλιτώσουμε φόρους.

7. Να αναγράψω τραπεζικό λογαριασμό αν δικαιούμαι επιστροφή φόρου

Φέτος θα είναι αρκετά τα πιστωτικά εκκαθαριστικά. Αν έχετε εισοδήματα μόνο από μια πηγή, είναι πολύ πιθανό να παραλάβετε ένα από αυτά.

8. Να ελέγξω τον αριθμό του ρολογιού

Το ηλεκτρονικό σύστημα της εφορίας κάνει αυτόματο έλεγχο και θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε σωστά. Παρ’ όλα αυτά, δείξτε προσοχή.  

9. Να κάνω εμπρόθεσμα τη δήλωση

Όποιος δεν κάνει εμπρόθεσμη δήλωση, εκτός από το πρόστιμο χάνει και τις εκπτώσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία ενώ αντιμετωπίζεται ως σαν να μην κατέθεσε αποδείξεις (κάτι που σημαίνει ότι επωμίζεται το πρόστιμο του 10%.