Μέχρι τον Σεπτέμβρη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Οι τελικές ημερομηνίες για τις φορολογικές μας δηλώσεις

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψει της απεργίας της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. την Πέμπτη και Παρασκευή, το Υπουργείο προσανατολίζεται να δώσει παράταση μέχρι και την Τρίτη 2/7/2013 για το ΦΑΠ Νομικών Προσώπων.

Ως προς την Υποβολή δηλώσεων Φυσικών Προσώπων:

To 1,2 θα υποβληθεί έως τις 22/7/2013. 
Το 3,4 θα υποβληθεί έως τις 29/7/2013. 
Το 5,6 θα υποβληθεί έως τις 05/8/2013. 
Το 7,8 θα υποβληθεί έως τις 07/8/2013. 
Το 9 θα υποβληθεί έως τις 26/8/2013. 
Το 0 θα υποβληθεί έως τις 1/9/2013.