Μπλόκο ΥΠΟΙΚ στην άμεση έκδοση εκκαθαριστικού

«Μπλόκο» στην άμεση έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος θέτει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους υποβάλλουν δηλώσεις με στοιχεία που εμφανίζουν μεγάλη επικινδυνότητα να είναι ανακριβή. Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε επαλήθευση στοιχείων εισοδημάτων και δαπανών πριν επιτρέψει την έκδοση εκκαθαριστικού.

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέσω ίντερνετ η έκδοση προσωρινού και έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος γινόταν άμεσα. Στη συνέχεια ο φορολογούμενος λάμβανε μέσω του ταχυδρομείου και το τυπικό εκκαθαριστικό σε φυσική μορφή μαζί με τα ειδοποιητήρια πληρωμής ή επιστροφής φόρου.

Η ΓΓΠΣ θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες σε ηλεκτρονική διασταύρωση των ποσών που δήλωσαν οι φορολογούμενοι ως καθαρές αποδοχές του έτους 2012, καθώς και των ποσών των αναλογούντων και παρακρατηθέντων φόρων μισθωτών υπηρεσιών που επίσης ανέγραψαν στις δηλώσεις τους με αντίστοιχα δεδομένα που αναγράφονται στις οριστικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών τις οποίες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αυτές τις μέρες οι επιχειρήσεις, οι φορείς του Δημοσίου και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διασταυρώσεις και να επαληθευθούν τα δηλωθέντα ποσά δεν πρόκειται να εκδοθούν εκκαθαριστικά σημειώματα για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους.

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις φορολογούμενων στους οποίους δεν εκδίδεται άμεσα εκκαθαριστικό σημείωμα είναι όσοι:

– έχουν δύο συντάξεις ή εργοδότες και δεν δηλώνουν το σύνολο του εισοδήματός τους,

– δεν δηλώνουν τις αμοιβές που εισπράττουν με απόδειξη δαπάνης του εργοδότη,

– δηλώνουν πολύ υψηλές ιατρικές δαπάνες,

– δεν δηλώνουν το σύνολο των ποσών που καταβάλλουν για δόσεις δανείων,

– δηλώνουν λανθασμένα στοιχεία των ΙΧ οχημάτων τους (π.χ. μικρότερα κυβικά για να γλιτώσουν από το τσουχτερό τεκμήριο).

Όσοι φορολογούμενοι εντοπίζονται να έχουν δηλώσει στοιχεία για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παραπέμπονται άμεσα για έλεγχο στις αρμόδιες ΔΟΥ, με ειδικό μήνυμα που αναγράφεται στο προσωρινό εκκαθαριστικό σημείωμα. Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις ΔΟΥ για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, στις οποίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πραγματικά στοιχεία για τα εισοδήματά τους, τους φόρους που παρακρατήθηκαν και τα ποσά των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος.

Κατά την προσέλευσή τους στις ΔΟΥ οφείλουν να προσκομίσουν (για να συνυποβάλουν με τις τροποποιητικές δηλώσεις) όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις καταβολής αποδοχών και λοιπών εισοδημάτων, πιστοποιητικά γέννησης παιδιών, αποδείξεις για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δίδακτρα φροντιστηρίων και ενοίκια κατοικιών, βεβαιώσεις για καταβληθέντα ασφάλιστρα ζωής, για καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και καταβληθέντες τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κ.λπ.). Μαζί με τα δικαιολογητικά καλούνται να προσκομίσουν για έλεγχο και τις αποδείξεις που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ!

Σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι πράγματι ο φορολογούμενος επιχείρησε να αποκρύψει εισόδημα, είτε δηλώνοντας λιγότερα από αυτά που εισέπραξε είτε διογκώνοντας τις εκπιπτόμενες δαπάνες του, επιβάλλονται σ’Α αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι για υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης.